Diecezja Warszawsko-Praska
Składki do ZUS
Poprawki z aktualnymi składkami

Przewielebni Księża Proboszczowie i Rektorzy Kaplic
Diecezji Warszawsko-Praskiej

Pojawiły się niepewności odnośnie wysokości nowych składek do ZUS opłacanych od kwietnia br. i przypomnianych W. Księżom w naszym piśmie z dnia 25 marca br. Duchowni, którzy ubezpieczają się z kodem 10 11 00 (opłacają składkę od minimalnej podstawy wymiaru składek, aktualnie od kwoty 824 zł) płacą składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe z uwzględnieniem ich finansowania w wysokości 20% przez duchownego i 80% przez Fundusz Kościelny, powinny wyglądać następująco:

- 32,17 zł – składka na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez duchownego (824 zl x 19,52% x 0,2 lub 824 zł x 3,904%),

- 128,68 zł – składka na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez Fundusz Kościelny (824 zł x 19,52% x 0,8 lub 824 zł x 15,616%),

- 21,42 zł – składka na ubezpieczenia rentowe finansowana przez duchownego (824 zł x 13% x 0,2 lub 824 zł x 2,6%),

- 85,70 zł – składka na ubezpieczenia rentowe finansowana przez Fundusz Kościelny (824 zł x 13% x 0,8 lub 824 zł x 10,4%),

- 3,18 zł – składka na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez duchownego (824 zł x 1,93% x 0,2 lub 824 zł x 0,386%),

- 12,72 zł – składka na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez Fundusz Kościelny (824 zł x l,93% x 0,8 lub 824 zł x l, 544%),

- 20,19 zł – składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, która w 100% jest finansowana przez duchownego (824 zł x 2,45%)

- 67,98 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne (824 zł x 8,25%).

Składki w powyższej wysokości powinny zostać wykazane w odpowiednich polach bloku IV i VII deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

Jeśli ktoś ubezpiecza się od wyższej podstawy (np. 2.000 zł) wtedy w oddzielnej deklaracji z kodem10 12 00 powinien rozliczyć składki od nadwyżki zadeklarowanej ponad minimalną podstawę, tj. od kwoty 1176 zł (2000 zł – 824 zł). Składki w tej części w całości podlegają sfinansowaniu przez duchownego:

- na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 229,56 zł (1.176 zł x 19,52%),

- na ubezpieczenia rentowe w wysokości 152,89 zł (1.176 zł x 13%),

- na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 22,70 zł (1.176 zł x l,93 %),

- na ubezpieczenie chorobowe w wysokości 28,81 zl (1.176 zł x 2,45%), o ile duchowny przystąpił do tego ubezpieczenia,

- na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 97,02 zł (1.176 zł x 8,25%).

Z pozdrowieniami w Chrystusie
x. Wojciech Lipka
Notariusz Kurii

Dod. Ks. Wojciech Lipka 10.05.2004 o 11.01