Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Śp. ks. prał. Witold Stanisław Och

Śp. ks. prał. Witold Stanisław Och

Kuria Biskupia Warszawsko-Praska zawiadamia:

W piątek, 12 kwietnia 2024,
w godzinach porannych,
w Domu Księży Emerytów w Łomiankach
w wieku 82 lat,
w 59. roku kapłaństwa
zmarł


ś. † p.
ks. prał. Witold Stanisław Och

b. proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Legionowie,
św. Stanisława w Siennicy i św. Anny w Kiczkach.

Ksiądz Witold Stanisław Och urodził się 2 stycznia 1942 roku w Pożarowie, w diecezji siedleckiej. Pochodził z parafii Wniebowzięcia NMP w Kocku.

Święcenia kapłańskie przyjął 12 czerwca 1965 roku, w diecezji siedleckiej, z rąk bp. Ignacego Świrskiego. Pierwszych osiem lat pracy duszpasterskiej poświęcił wiernym diecezji siedleckiej jako wikariusz parafii: Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w Trzebieszowie (1965  –  1966), Świętych Apostołów Andrzeja i Bartłomieja w Osiecku (1966-1967), św. Stanisława BM w Siedlcach (1967-1968) oraz Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim (1972-1973). Lata 1968-1972 poświęcił na studia podyplomowe w zakresie teologii pastoralnej na KUL-u; zostały zwieńczone uzyskaniem stopnia licencjata.

W latach 1973-1974 przebywał w Serpelicach i Nowym Mieście nad Pilicą, w klasztorach ojców Kapucynów.

Z początkiem 1975 roku śp. ks. Witold rozpoczął pracę w strukturach archidiecezji warszawskiej. Był wikariuszem parafii: św. Jana Kantego w Legionowie (1975-1977), św. Michała Archanioła w Goszczynie (1977 – 1982) oraz św. Jana Kantego w Warszawie na Żoliborzu ( 1982-1983). Po tym okresie, 17 stycznia 1983 roku został inkardynowany do prezbiterium archidiecezji warszawskiej.

Jesienią tego samego 1983 roku skierowano go do parafii św. Anny w Kiczkach. Najpierw został tzw. wikariuszem ekonomem, a następnie – przy braku sprzeciwu władz administracyjnych (Urząd do Spraw Wyznań) – z początkiem roku 1984 mógł podjąć pełne obowiązki proboszcza tej parafii. Pełnił je do września 1987 roku, kiedy powierzono mu zadania proboszcza parafii św. Stanisława BM w Siennicy (do 1995).

Po nowym podziale administracyjnym Kościoła w Polsce w roku 1992, już jako kapłan diecezji warszawsko-praskiej ks. Witold Och został mianowany przez bp. Kazimierza Romaniuka proboszczem powstającej od 1980 roku parafii Miłosierdzia Bożego w Legionowie (1995-2017). Za czasów jego posługi doszło do ukończenia i konsekracji świątyni.

W archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej śp. ks. Witold pełnił funkcję wicedziekana Dekanatu Siennickiego (1987 – 1995) oraz diecezjalnego duszpasterza rolników (1992-2017).

Bp Kazimierz Romaniuk odznaczył go przywilejem rokiety i mantoletu  (24.12.1993) zaś abp Sławoj Leszek Głódź powołał go w skład Kapituły Kolegiackiej w Radzyminie jako jej kanonika gremialnego (02.06.2002).

Msza żałobna dla dekanatu legionowskiego zostanie odprawiona
we wtorek 16 kwietnia o godz. 19:00
w parafii Miłosierdzia Bożego w Legionowie.

Msza pogrzebowa w środę 17 kwietnia 2024 roku o godz. 12.00
w parafii Miłosierdzia Bożego w Legionowie.
Po niej złożenie ciała Zmarłego na cmentarzu parafialnym w Legionowie

Dobry Jezu, okaż Księdzu Witoldowi swoje miłosierdzie!

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży