Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Domy rekolekcyjne

Domy rekolekcyjne

Buków

Dom Ojców Kombonianów

?️ ul. Łączna 14, 03-113 Warszawa, skr. poczt. 81

? 22 676 56 28, ?️ kombonianie.pl, ? [email protected]


Choszczówka

Ośrodek Jasnogórskiej Matki Kościoła, Instytut Prymasowski (Ósemki)

?️ ul. Świerkowa 4, 03-054 Warszawa, ? 22 831 61 51
?️ wyszynskiprymas.pl, ? [email protected]

Duszpasterz: Ks. kan. Eugeniusz Leda (1955, 1984, 2018)


Falenica

Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury (Jezuici)

?️ ul. Olecka 30, 04-984 Warszawa, ? 22 872 04 41, 22 517 34 80

?️ eccc.pl, ? [email protected][email protected]


Józefów k. Otwocka

Zakon Braci Mniejszych (Franciszkanie OFM)

?️ al. Przyszłości 8, 05-420 Józefów, ? 22 789 29 10, 517 184 134
? [email protected]


Dom Ojców Szensztackich

?️ ul. Nowowiejska 12, 05-410 Józefów, ? 22 789 55 60

?️ ojcowie.szensztat.pl, ? [email protected]


Loretto

Dom Formacyjny Sióstr Loretanek

?️ Loretto 1, 07-200 Loretto, ? 29 741 17 87

? 29 741 17 37, ?️ loretto.pl, [email protected]


Niegów

Dom Sióstr Benedyktynek Samarytanek

?️ ul. Klonowa 1, 07-230 Niegów, ? 29 757 12 82


Ostrówek

Diecezjalne Sanktuarium Św. Siostry Faustyny

?️ Dom Św. Faustyny Kowalskiej, ul. Św. Faustyny 5, 05-205 Ostrówek

? 29 777 04 92, ?️ domfaustyny.pl, [email protected]

Rektor: Ks. prał. Stanisław Markowski (1952, 1978, 2017)


Otwock

Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów
?️ 05-400 Otwock, ul. Stefana Żeromskiego 6
? 22 779 29 92, ?️ pallotyni-otwock.pl, ? [email protected]


Otwock-Śródborów

Dom Sióstr Benedyktynek Misjonarek

?️ ul. Reymonta 68/70, 05-206 Otwock

? 22 779 00 70, ?️ benedyktynki.pl, ? [email protected]


Otwock-Świder

Dom Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi

?️ ul. Bronisława Czecha 9/11, 05-402 Otwock

? 22 779 34 24, ?️ szensztat.pl, ? [email protected]


Sulejówek

Dom Sióstr Służebnic Ducha Świętego
?️ ul. Wspólna 45, 05-070 Sulejówek, ? 22 783 27 49


Dom Rekolekcyjno-Formacyjny im. Bł. O. Honorata

Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych

?️ ul. Poprzeczna 1, 05-070 Sulejówek

? 661 446 565, ?️ wspomozycielkisulejowek.pl, ? [email protected]


Mariański Dom Rekolekcyjny „Betlejem”

?️ ul. Mariańska 9, 05-070 Sulejówek, ? 726 180 184

?️ sulejowek.marianie.pl, ? [email protected]


Urle

Dom Rekolekcyjny przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej

?️ ul. Piękna 8, 07-281 Urle, ? 25 675 49 17


Warszawa-Wesoła

Dom Rekolekcyjny przy parafii Opatrzności Bożej

?️ ul. Księdza Piotra Skargi 2, 05-075 Warszawa-Wesoła

? 22 773 41 41, ?️ chemin-neuf.pl


Wielgolas

Sanktuarium MB Łaskawej

?️ ul. Kościelna 1, 05-334 Wielgolas, ? 504 220 855

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży