Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Bp Romuald Kamiński

Bp Romuald Kamiński


Data urodzenia: 07.02.1955 r.
Miejsce urodzenia: Janówka
Data święceń kapłańskich: 7.06.1981 r.
Data święceń biskupich: 23.06.2005 r.
Ordynariusz Warszawsko-Praski od 8.12.2017 r.

Biskup Romuald Kamiński urodził się 7 lutego 1955 w Janówce. Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 1981 roku z rąk bp. Jerzego Modzelewskiego. Jest magistrem teologii w zakresie patrologii.

W latach 1981-1983 pracował w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku, skąd powołano go do posługi administratora Domu Arcybiskupów Warszawskich i referenta w Sekretariacie Prymasa Polski. Te funkcje, wraz z posługą kapelana Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa pełnił do 1992 roku.

W 1992 roku, po utworzeniu Diecezji Warszawsko-Praskiej został kanclerzem Kurii biskupiej nowopowstałej Diecezji. Wchodził w skład kolegium konsultorów i rady kapłańskiej. W 1998 roku został podniesiony do godności Kapelana Jego Świątobliwości.

8 czerwca 2005 roku Ojciec Święty Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym diecezji Ełckiej. Konsekrację biskupią przyjął z rąk arcybiskupa Józefa Kowalczyka, biskupa Jerzego Mazura oraz biskupa Kazimierza Romaniuka 23 czerwca 2005 roku w Katedrze Ełckiej. Jako motto posługi biskupiej wybrał słowa Sub Tuum praesidium (Pod Twoją obronę).

W ramach Konferencji Episkopatu Polski bp. Romuald przewodniczył Zespołowi ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy, był delegatem ds. Dialogu Katolików i Muzułmanów oraz członkiem Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Rady ds. Rodziny, Rady ds. Dialogu Religijnego, Zespołu ds. Kontaktów z Przedstawicielami Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie oraz Przewodniczącym Zespołu ds. Duszpasterstwa Służb Zdrowia.

W czwartek, 14 września 2017 toku, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła decyzję Stolicy Apostolskiej: Ojciec Święty Franciszek mianował bp. Romualda Kamińskiego biskupem koadiutorem Diecezji Warszawsko-Praskiej, zwalniając go jednocześnie z funkcji biskupa pomocniczego Diecezji Ełckiej i ze stolicy tytularnej Agunta.

Dnia 8 grudnia 2017 roku, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, Papież Franciszek przyjął rezygnację abpa Henryka Hosera SAC z urzędu Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej, złożoną ze względu na wiek, stosownie do kanonu 401§1 Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK). W związku z tym, zgodnie z kanonem 409 §1 KPK, biskup koadiutor Romuald Kamiński stał się od tej chwili Biskupem Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Ingres do Bazyliki Katedralnej Warszawsko-Praskiej odbył się 20 stycznia 2018 roku.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży