Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Bp Kazimierz Romaniuk

Bp Kazimierz Romaniuk

Data urodzenia: 21.08.1927 r.
Miejsce urodzenia: Hołowienki
Data święceń kapłańskich: 16.12.1951 r.
Data święceń biskupich: 04.03.1982 r.

Urodzony 21 sierpnia 1927 r. w Hołowienkach k. Sokołowa Podlaskiego (Parafia Zembrów, Diecezja Drohiczyńska), syn Władysława i Rozalii z domu Zygmunt.

Wyświęcony na kapłana 16 grudnia 1951 r. przez Abp. Stefana Wyszyńskiego.

Pracował jako wikariusz w parafiach: Raszyn i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Warszawie – Saskiej Kępie.

Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, w Rzymie i Jerozolimie. W roku 1955 obronił doktorat na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warszawskiego, od roku 1954 był wykładowcą i prefektem studiów Seminarium Duchownego w Warszawie. W maju 1961 roku obronił doktorat z nauk biblijnych na Instytutu Biblijnym w Rzymie. W latach 1961-71 pracował jako prefekt alumnów i wykładowca w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Od roku 1962 wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, od roku 1966 doktor habilitowany i kierownik katedry teologii biblijnej NT KUL, od roku 1976 wykładowca Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Od stycznia 1971 roku rektor Seminarium Duchownego w Warszawie, od roku 1973 kapelan honorowy Jego Świątobliwości.

Ogłoszony biskupem tytularnym Sicca Veneris (Siccenis) 27 lutego 1982 r. Konsekrowany 4 marca 1982 r. w archikatedrze Św. Jana w Warszawie przez Abp. Józefa Glempa, Kard. Franciszka Macharskiego i Bp. Władysława Miziołka. Był biskupem pomocniczym Archidiecezji Warszawskiej, wikariuszem generalnym, przewodniczącym Wydziałów: Administracji Ogólnej i Finansowego Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Był przewodniczącym Podkomisji Episkopatu d/s Pisma Świętego, wiceprzewodniczącym Komisji Episkopatu d/s Wydawnictw Katolickich, członek Rady Naukowej Episkopatu, członek Komisji Episkopatu d/s Nauki Katolickiej, współprzewodniczący Komisji Wspólnej d/s Fakultetów Papieskich, członek Komisji Episkopatu d/s Seminariów Duchownych, Podkomisji Państwowo-Kościelnej d/s Seminariów, Państwowej Komisji Kodyfikacyjnej d/s Ustawy o Szkolnictwie Wyższym.

Od 25 marca 1992 r. pełnił funkcję ordynariusza nowo powstałej Diecezji Warszawsko-Praskiej. Został członkiem Towarzystwa Naukowego Studiorum Novi Testamenti Societas, reprezentantem Episkopatu Polski w World Catholic Federation for the Biblical Apostolate, członkiem Rady Naukowej Episkopatu. Jesienią 1997 roku – po kilkudziesięciu latach parcy – ukończył tłumaczenie całego Pisma Świętego z języków oryginalnych na polski (Biblia Warszawsko-Praska); jest to pierwszy od 400 lat (Ks. Jakub Wujek) przekład Biblii na język polski dokonany przez jednego tłumacza. Jest autorem 65 książek i około 450 artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Dnia 26 sierpnia 2004 roku Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął rezygnację Księdza Biskupa z obowiązków pasterza Diecezji Warszawsko-Praskiej, złożoną ze względu na wiek.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży