Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Msza Święta z procesją rezurekcyjną 2024

Msza Święta z procesją rezurekcyjną 2024

Trwamy w radości Paschalnej. O poranku w świątyniach diecezji były sprawowane uroczyste Msze Święte z procesją rezurekcyjną, w czasie której Kościół ogłasza światu wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa.

W parafii Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie Eucharystii przewodniczył biskup Romuald Kamiński, który w homilii przypomniał, że Zmartwychwstanie Chrystusa to największa prawda, jaką mamy głosić światu:

Prawda o Zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie jest głoszone po wszystkie krańce ziemi, po wszystkie czasy. To największa z prawd mówiąca nam, że sam Bóg pofatygował się, aby nas na powrót, jak dobry ojciec, przywrócić do jedności ze sobą, kiedy nam zdarzyło się, że przez grzech, przez pychę odeszliśmy od Ojca

Biskup przypomniał, że Zmartwychwstanie nakierowuje nas na zachwyt nad cudem każdego życia:

Chrystus powstał z martwych, żeby przywrócić nam życie. To jest dla nas ogromna zachęta do tego, abyśmy w każdym temacie, który dotyczy ochrony życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, byli prawdziwymi świadkami Pana Jezusa. Tym się trzeba po prostu zachwycić. Świadectwo poprzez zachwyt nad życiem

fot. Lubomir Tronowski


Biskup Jacek Grzybowski odprawił Mszę Świętą w parafii św. Jana Pawła II w Radzyminie. W homilii mówił, że wszystkie znaki, które towarzyszą liturgiom mają doprowadzić nas do odnalezienia wiary:

Świadectwo jest owocem wiary. I właściwie w Kościele tego zawsze poszukujemy. Poszukujemy doświadczenia naszej wiary, tego, że te obrzędy, które tutaj przeżywamy – liturgia, Słowo, wszystkie piękne ceremonie, które w tych dniach razem realizowaliśmy w wielki czwartek, piątek i w wieczór sobotni, wszystkie te liturgiczne uroczystości, wszystko to, co przeżywamy, ma doprowadzić nas właśnie do tego momentu, który tak pięknie opisuje Ewangelia.

Biskup wskazał również, że potrzeba dziś świadków przepełnionych autentyczną wiarą:

Potrzeba nam dzisiaj świadków, ale takich, którzy ujrzeli i uwierzyli i potrafią swoim życiem pokazać innym, że Kościół, wiara, Słowo Boże, sakramenty są tym miejscem, które sprawia, że w tych trudnych czasach możemy być chociaż trochę lepsi. Lepsi nie swoją mocą, lepsi nie mocą wewnętrzną człowieka, ale uzdrowieni i dotknięci przez Zmartwychwstałego Pana.

PEŁNA HOMILIA:

fot. arch. parafialne

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży