Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Cenzorzy

Cenzorzy

Od 7 listopada 2023 roku w Diecezji Warszawsko-Praskiej funkcję cenzorów książek i publikacji religijnych pełnią:

  • ks. Krzysztof Bodecki,
  • ks. Marcin Bodziak,
  • ks. Piotr Domański,
  • ks. Sylwester Gaworek,
  • ks. Zbigniew Sapiejewski,
  • ks. Henryk Skoczylas CSMA.

Osoby zainteresowane uzyskaniem imprimatur dla swoich publikacji prosimy o kontakt z Wydziałem Nauki Katolickiej: [email protected].


Wydział Nauki Katolickiej Kurii Warszawsko-Praskiej informuje, że procedura uzyskania imprimatur dla publikacji treści religijnych jest następująca:

1. Autor składa treść publikacji do wybranego przez siebie wydawnictwa z terenu Diecezji Warszawsko-Praskiej.

2. Wydawnictwo składa prośbę o imprimatur do Wydziału Nauki Katolickiej dołączając publikację wybraną drogą:
a) drogą mailową: [email protected] (podanie z podpisem i pieczęcią wydawnictwa przez skan, publikacja w PDF),
b) osobiście: w budynku Kurii (w wersji papierowej podanie i publikacja).

3.Wydział Nauki Katolickiej wybiera w ciągu 7 dni cenzora spośród kapłanów wyznaczonych przez Ordynariusza.

4. Cenzor w ciągu 30 dni wydaje opinię o publikacji. Opłata za opinię cenzora ustalana jest z Wydziałem Nauki Katolickiej Kurii DWP.

5. Wydział Nauki Katolickiej po zapoznaniu się z opinią wydaje na piśmie decyzję o przyznaniu lub odmowie imprimatur.

Kuria Warszawsko-Praska rozpatruje wyłącznie prośby wydawnictw, których siedziby mieszczą się na terenie naszej Diecezji. Imprimatur wydawane jest jedynie dla publikacji o charakterze religijnym. Po otrzymaniu imprimatur nie należy już nanosić zmian w treści publikacji. W przypadku autorów „self – publishing” sprawy rozpatrywane są indywidualnie z każdym zainteresowanym.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży