Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Bp Jacek Grzybowski

Bp Jacek Grzybowski

Data urodzenia: 11.08.1973 r.
Miejsce urodzenia: Wołomin
Data święceń kapłańskich: 30.05.1998 r.
Data święceń biskupich: 19.12.2020 r.

 

Jacek Grzybowski urodził się w 1973 roku. Pochodzi z parafii MB Królowej Polski w Wołominie. Święceń prezbiteratu udzielił mu bp Kazimierz Romaniuk 30 maja 1998 roku.

Po przyjęciu święceń ksiądz Jacek Grzybowski pracował przez pierwsze dwa lata jako wikariusz w Parafii św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława BM w Stanisławowie (1998-2000), a następnie w Parafii Świętej Trójcy w Ząbkach (2000-2003). Ze względu na kontynuowaną pracę naukową podjął posługę kapelana Sióstr Dominikanek Misjonarek w Zielonce (2003-2004).

Jako absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (1998 – magisterium, 1999 – licencjat) w listopadzie 2004 roku obronił doktorat z nauk humanistycznych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW (Filozoficzne konsekwencje średniowiecznego sporu o legitymizację władzy. Ujęcie św. Tomasza z Akwinu i Dantego Alighieri). W tym samym roku został mianowany prefektem ds. studiów oraz wykładowcą filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym DW-P. Rozpoczął także prowadzenie wykładów i zajęć dydaktycznych z historii filozofii, antropologii filozoficznej i filozofii Boga na Papieskim Wydziale Teologicznym
w Warszawie w ramach Studiów dla Świeckich. Od 2005 roku Biskup Nominat był także dyrektorem biblioteki seminaryjnej. Seminaryjne funkcje prefekta i dyrektora pełnił do 2013 roku.

W 2007 roku został adiunktem w Katedrze Filozofii Kultury Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW; W październiku 2013 roku uzyskał tam habilitację w dziedzinie filozofii, specjalność filozofia polityki i filozofia kultury.

W latach 2013-2017 ks. prał. Jacek Grzybowski, kontynuując pracę w WSD DW-P, był jednocześnie rezydentem Parafii św. Łukasza Ewangelisty w Warszawie na Tarchominie. Latem 2017 roku objął funkcję diecezjalnego duszpasterza akademickiego i dyrektora Diecezjalnego Ośrodka DA „Arka”.

Biskup Jacek Grzybowski jest członkiem diecezjalnych Komisji: ds. Reformy Formacji (2011) oraz ds. Studiów (2014) a także członkiem Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych (2017). Jest także członkiem Rady Kapłańskiej (2018). W 2012 roku ks. abp Henryk Hoser SAC odznaczył go przywilejem rokiety i mantoletu a ks. bp Romuald Kamiński powołał go jako kanonika honorowego w skład Kapituły Konkatedralnej.

Jak sam pisze: W swojej refleksji naukowej związanej z filozofią podejmuję badania w czterech obszarach: historii filozofii, filozofii kultury, filozofii polityki i filozofii religii. Zakres moich prac naukowych związany jest z badaniem relacji jakie występują pomiędzy filozofią teoretyczną (metafizyka, historia filozofii) a filozofią praktyczną (filozofia kultury, filozofia religii, filozofia polityki, problematyka społeczna i etyczna). Tak zdefiniowany obszar badawczy realizowałem od początku swojej działalności naukowej (doktorat w 2004 roku, UKSW) poprzez publikację książek i artykułów naukowych, w pracach zbiorowych, pracach redagowanych, hasłach słownikowych i encyklopedycznych, recenzjach, tekstach popularyzatorskich, jak również poprzez pracę dydaktyczną i naukową…

Wśród publikacji książkowych autorstwa ks. prof. Jacka Grzybowskiego znajdują się m.in.: Szukając światła w nocy świata. Rozważania o religii, kulturze i polityce (2018), Uciec z krainy zapomnienia (2016), Myśl filozoficznie – myśl politycznie! Analiza i ocena historyczno-kulturowych racji filozofii polityki (2013), Byt, Tożsamość, Naród. Próba wyjaśnienia formuły „tożsamość narodowa” w perspektywie metafizyki (2012), Miecz i Pastorał. Filozoficzny uniwersalizm sporu o charakter władzy. Tomasz z Akwinu i Dante Alighieri (2006) i wiele innych. Do nich dodać należy liczącą kilkaset tytułów listę artykułów naukowych, publikowanych na łamach różnych periodyków.

W kurii warszawsko-praskiej odbyła się uroczystość ogłoszenia nominacji. Biskup Nominat poprosił o modlitwę na drodze nowej posługi duszpasterskiej:

Bardzo proszę wszystkich o modlitwę. Ta posługa bez pomocy innych osób, wspólnot, liderów, ruchów kościelnych, sióstr zakonnych, kapłanów, wiernych świeckich właściwie jest niemożliwa. Biskup jest dla ludzi i pośród ludzi. Chciałbym w swojej posłudze realizować przede wszystkim zadanie głoszenia Słowa Bożego i umacniania wspólnoty Kościoła w Diecezji Warszawsko-Praskiej – powiedział po ogłoszeniu nominacji nowy biskup pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej.

 

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży