Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » 20. rocznica śmierci bpa Zbigniewa Kraszewskiego

20. rocznica śmierci bpa Zbigniewa Kraszewskiego

W Konkatedrze na Kamionku odprawiona została Msza Święta w intencji biskupa Zbigniewa Józefa Kraszewskiego w 20. rocznicę śmierci kapłana.

Eucharystii przewodniczył bp Romuald Kamiński, który w homilii przywołał anegdotę z życia biskupa Kraszewskiego:

Chwalił się nieraz, że spotkał się i rozmawiał z Marszałkiem Piłsudskim, który zapytał go: „A ty, chłopczyku, kim chciałbyś być?”. Odpowiedział „chciałbym być kapitanem łodzi podwodnej”. Wtedy w latach dwudziestych nikt nie słyszał o łodziach podwodnych, może w książkach fantastycznych. Po latach mówił: „no widzisz, zostałem kapitanem łodzi podwodnej, czyli Kościoła, który zmaga się z trudnościami, jak okręt zmaga się z falami”. Tak to sobie wyobraził 

Wspominając biskupa Zbigniewa mówił, że był on w swoim życiu świadkiem Chrystusa Zmartwychwstałego:

Wszyscy ci, którzy odeszli do Pana, podziękujmy im, że w swoim życiu, więcej czy mniej, mocniej czy słabiej, ale jednak na pewno mieli takie momenty życia, które dawały o nich świadectwo, że idą i głoszą wielkie orędzie Chrystusa Zmartwychwstałego. Bądźmy wdzięczni tym, których Pan postawił na naszej drodze.

PEŁNA HOMILIA:

fot. Karolina Błażejczyk

Biskup Zbigniew Józef Kraszewski urodził się 12 lutego 1922 roku w Warszawie. Święcenia prezbiteratu przyjął 12 marca 1949 roku i pracował jako wikariusz w Lesznie koło Błonia, Piastowie i parafii św. Wawrzyńca w Warszawie. Studia teologiczne w Warszawie i Rzymie uwieńczył w 1954 roku tytułem doktora teologii w zakresie dogmatyki.

W latach 1956-1970 był kolejno prefektem, wicerektorem i rektorem Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

Ogłoszony 5 listopada 1970 roku biskupem tytularnym Horreomargum, przyjął święcenia biskupie 8 grudnia w Archikatedrze Warszawskiej z rąk Stefana kard. Wyszyńskiego i był biskupem pomocniczym Archidiecezji Warszawskiej. Na forum Episkopatu pracował w Komisji Maryjnej oraz Komisji Duszpasterstwa Akademickiego. Od 1989 roku był ogólnopolskim duszpasterzem kombatantów.

Przez 27 lat (1970-1997) był proboszczem parafii Bożego Ciała na Kamionku.

Kiedy 25 marca 1992 roku papież Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae Populus dokonał reorganizacji prowincji kościelnych w Polsce i erygował nową Diecezję Warszawsko-Praską, Biskup Zbigniew został mianowany jej biskupem pomocniczym. W Kurii Biskupiej kierował Wydziałem Sakramentalnym oraz Wydziałem do spraw Zakonnych. Jego kościół parafialny został podniesiony do godności Konkatedry, a czczoną w nim Matkę Bożą Zwycięską ogłoszono Patronką Diecezji.

Wśród wielu odznaczeń, jakimi uhonorowano Biskupa Zbigniewa jest Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a także Krzyż Walecznych i Krzyż Armii Krajowej.

W 1997 roku, ze względu na wiek określony w prawie kościelnym, Biskup Zbigniew przeszedł na emeryturę. Zmarł 4 kwietnia 2004 roku i został pochowany w grobie rodzinnym na warszawskich Powązkach.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży