Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Dar modlitwy w intencji Księży Proboszczów

Dar modlitwy w intencji Księży Proboszczów

Wielebni Księża Proboszczowie,

Wspomnienie liturgiczne św. Jana Marii Vianney`a jest od 94. lat dniem szczególnej modlitwy za wszystkich proboszczów Kościoła rzymskiego – decyzję taką podjął w 1929 roku papież Pius XI.

Pamiętamy o wszystkich Księżach Proboszczach pracujących w naszej diecezji i troszczących się o zbawienie każdego, kto został powierzony ich pieczy. Św. Jan Maria Vianney tak właśnie odczytywał swoją przed Bogiem odpowiedzialność – każdą duszę doprowadzić drogą łaski uświęcającej do Zbawiciela.

Pamiętamy o Proboszczach Seniorach, myśląc z wdzięcznością o dziesiątkach lat, które poświęcili służbie Bożej i ludziom, oddając wszystkie siły i całe serce.

Dla Zmarłych prosimy o łaskę wiekuistej radości w zjednoczeniu z Chrystusem – Najwyższym Kapłanem.

Niech św. Jan Maria Vianney będzie Waszym przemożnym orędownikiem przed Panem. Niech uprasza Waszym sercom gorliwość, głoszonym słowom –owocność a świadectwu dawanemu Bożej miłości – czytelność. Naśladując św. Jana Marię bądźcie cierpliwymi szafarzami Miłosierdzia, miłującymi Chrystusa Eucharystycznego, przyjaciółmi Waszych wiernych, napominającymi z odwagą i kochającymi bezgranicznie.

Z pasterskim błogosławieństwem i modlitwą

+ Bp Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży