Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Komunikat dotyczący odtwarzania utworów audio w kościołach

Komunikat dotyczący odtwarzania utworów audio w kościołach


Czcigodni Kapłani, Drodzy Diecezjanie,

Diecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej w trosce o dobro kościelnej liturgii, w tym wykonywanych pieśni i psalmów, zwraca uwagę na pojawiające się niepokojące praktyki korzystania z gotowych utworów audio zastępujących grę organów, śpiew organisty i wiernych podczas mszy świętych, nabożeństw i innych aktywności liturgicznych. Komisja przypomina, że w dokumencie „Instrukcja Komisji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej”, opublikowanym w 2017 roku, w punkcie 40 czytamy: „muzyka w liturgii ma być wyłącznie na żywo, niedopuszczalne jest stosowanie tzw. automatycznych organistów”. W związku z tym prosimy wszystkich kapłanów i świeckich odpowiedzialnych za liturgię w swoich parafiach i wspólnotach o przygotowywanie i animowanie żywej muzyki i śpiewu podczas wszystkich aktywności liturgicznych jakie dokonują się w Kościele. Należy w szczególny sposób promować naukę śpiewu w kościołach i kaplicach naszej diecezji, włączać wiernych w śpiew liturgiczny, a poprzez pracę w chórach, scholach i parafialnych zespołach muzycznych, uczyć odpowiedzialności za kształt i przebieg całej liturgii.

Diecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży