Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Zaproszenie do udziału w peregrynacji relikwii Błogosławionej Rodziny Ulmów

Zaproszenie do udziału w peregrynacji relikwii Błogosławionej Rodziny Ulmów

Warszawa, 29 kwietnia 2024 r.

Wielebni Duszpasterze,
Drodzy Bracia i Siostry,

W pierwszej połowie maja, od 11 do 18 maja włącznie, nasza diecezja będzie doświadczała szczególnego nawiedzenia: w siedmiu parafiach znajdą się Relikwie Błogosławionej Rodziny Ulmów. Ośrodki zostały dobrane w sposób umożliwiający wiernym ze wszystkich dekanatów uczestnictwo w bogatym programie modlitewnym, związanym z ogólnopolską peregrynację Relikwii.

Siostry i Bracia, najserdeczniej zapraszam Was wszystkich do osobistego udziału w tym modlitewnym dziele. Wasi duszpasterze z pewnością przekażą Wam szczegółowe informacje dotyczące obecności Relikwii Błogosławionej Rodziny Ulmów w parafiach oraz programu całodobowych czuwań.

Zapraszam Was także do duchowego towarzyszenia Błogosławionym Ulmom poprzez modlitwę we wszystkich intencjach, związanych z życiem każdej rodziny: poczynając od otwarcia na życie, poprzez codzienność wszystkich członków naszych rodzin, aż po świadectwo, że rodzina jest domowym Kościołem, żyjącym łaską i wiernym Chrystusowej Ewangelii. W obecnych, niełatwych i niepewnych czasach, mamy w Błogosławionych z Markowej nieustraszonych orędowników przed Bożym tronem.

Niech czas nawiedzenia będzie mobilizacją do duchowej odnowy naszych rodzin.

Polecam Was wszystkich opiece Matki Bożej i zapraszam na spotkania z Błogosławionymi.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski


Należy odczytać podczas Mszy Świętych w niedzielę, 5 maja 2024 roku.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży