Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Zaproszenie do wspólnej modlitwy w uroczystość Matki Bożej Łaskawej

Zaproszenie do wspólnej modlitwy w uroczystość Matki Bożej Łaskawej

Warszawa, dnia 1 maja 2024 r.

Wielebni Duszpasterze,
Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego,
Drodzy Diecezjanie,

W drugą sobotę maja obchodzimy w Warszawie uroczystość Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, głównej Patronki stolicy. W tym roku przypada to 11 maja. Tak wiele zawdzięczamy wstawiennictwu Matki Bożej Łaskawej. Szczególnie dziękujemy Jej za ocalenie naszego Narodu w 1920 roku.

Nasza diecezja, kiedy powstała w 1992 roku, została oddana pod opiekę Matki Bożej, którą czcimy jako Panią Zwycięską. Matka Boża Łaskawa szczególną cześć odbiera w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście w Warszawie i tam się często udajemy.

Chcemy w tym roku – może zrodzi się dłuższa tradycja – uczcić także naszą Panią i Matkę Łaskawą w katedrze św. Floriana na Pradze. Zapraszam wszystkich czcicieli Matki Bożej Łaskawej do bazyliki św. Floriana, w dniu 11 maja (sobota) na godz. 12.00.

Zachęcam do udziału w uroczystym dziękczynieniu Maryi – Matce Łaskawej za wszystko co czyni dla naszej diecezji, Ojczyzny i każdemu z nas.

Serdecznie pozdrawiam i do spotkania na uroczystej modlitwie w dniu 11 maja.

Z modlitwą

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży