Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Śp. ks. kan. Tadeusz Łakomiec

Śp. ks. kan. Tadeusz Łakomiec

Kuria Biskupia Warszawsko-Praska zawiadamia:

W piątek, 16 czerwca 2023 roku,
w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa,
w godzinach popołudniowych,
w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Otwocku,

w wieku 82 lat,
w 56. roku kapłaństwa,
po długiej i ciężkiej chorobie


zmarł

ś. † p.
ks. prał. Tadeusz Łakomiec

wieloletni proboszcz, organizator, budowniczy świątyni, i plebanii
parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Warszawie-Miedzeszynie.

Ksiądz Tadeusz Łakomiec urodził się 6 czerwca 1941 roku w Leśnej. Pochodził z parafii św. Stanisława BM w Bodzentynie (diecezja kielecka).

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego 4 czerwca 1967 roku.

Jako wikariusz pracował w parafiach: św. Małgorzaty DM w Kiernozi (1967-1968, DŁ), Wniebowzięcia NMP w Chotomowie (1968-1972), św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie (1972-1973, DŁ), św. Wincentego à Paulo w Otwocku (1973-1974), a następnie w trzech parafiach warszawskich: Matki Bożej Różańcowej na Bródnie (1974-1977), św. Stanisława BM na Woli (1977-1978) i św. Stefana Króla na Czerniakowie-Sielcach (1978-1982).

W czerwcu 1982 roku kardynał Józef Glemp powierzył mu organizację najpierw ośrodka a następnie parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Warszawie-Miedzeszynie. Jako administrator (16.06.1982-01.03.1988) a następnie proboszcz (01.03.1988 – 30.10.2006) organizował podstawowe struktury i duszpasterstwo, wybudował świątynię i plebanię.

Dziełem, któremu w szczególny sposób Ksiądz Prałat oddał serce było Katolickie Radio Warszawa w Miedzeszynie – najstarsza katolicka stacja radiowa w Polsce. Ksiądz Tadeusz wspominał, że założył je na polecenie kardynała Glempa i biskupa Romaniuka. Stacja rozpoczęła nadawanie w 1989 roku, w bardzo skromnych warunkach plebanii przy ul. Szafirowej 58 – podstawowymi narzędziami tej pionierskiej pracy był samochód, by móc przemieszczać się między urzędami, załatwiając sprawy administracyjne przy pozyskiwaniu stosownych zgód i pozwoleń oraz telefon stacjonarny, umożliwiający kontakt na żywo ze słuchaczami.

Początkowo program stanowiły transmisje nabożeństw oraz pogadanki; stopniowo oferta się rozrastała. W 1991 roku Radio stało się rozgłośnią archidiecezjalną, nadającą jako Radio Warszawa. Pod kierownictwem ks. prał. Tadeusza Łakomca funkcjonowało do roku 1996 – potem dzieło podjęli następcy.

Po dwudziestu czterech latach służby kapłańskiej na rzecz wiernych w Miedzeszynie ks. prał. Łakomiec został przeniesiony do parafii św. Wojciecha BM w Wiązownie (23.10.2006 –10.08.2016).

Biskup Kazimierz Romaniuk odznaczył go przywilejem rokiety i mantoletu 24 grudnia 1993 roku, zaś arcybiskup Henryk Hoser SAC powołał go w skład Kapituły Konkatedralnej.

W 2016 roku śp. ks. prał. Tadeusz Łakomiec zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Otwocku.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się
według następującego harmonogramu:

we wtorek 20 czerwca:

– Msza Święta w intencji śp. ks. Tadeusza Łakomca
w Domu Księży Emerytów w Otwocku o godz. 8:00

Msza Święta żałobna dla dekanatu anińskiego
w parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Warszawie-Miedzeszynie (ul. Szafirowa 58)
o godz. 19:30

w środę 21 czerwca:

– Msza Święta pogrzebowa w parafii św. Stanisława Biskupa w Bodzentynie (diecezja kielecka)
o godz. 11:00.

Po Eucharystii złożenie ciała zmarłego na miejscowym cmentarzu.

Dobry Jezu, okaż Księdzu Tadeuszowi swoje miłosierdzie!


©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży