Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Rekolekcje kapłańskie – plener biblijny w Jastrzębiej Górze

Rekolekcje kapłańskie – plener biblijny w Jastrzębiej Górze

Zapraszamy na plener biblijny w Jastrzębiej Górze w dniach 4-10 września 2022 roku. Tym razem przedmiotem egzegezy i punktem wyjścia do rekolekcji kapłańskich będzie treść Listu do Rzymian.

Duchowym i biblijnym przewodnikiem będzie ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski. Jakość gwarantowana.

Zgłoszenia i informacje: 22/5120095; mail: [email protected]

Ilość miejsc jest ograniczona.

ks. Henryk Zieliński
Redaktor Naczelny Idziemy

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży