Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Program stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

Program stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia


Informujemy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich o możliwości skorzystania z programu stypendialnego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Zadaniem Fundacji jest wyrównywanie szans edukacyjnych zdolnej młodzieży, pochodzącej ze średnio zamożnych i biednych rodzin, poprzez włączenie ich do stworzonego w tym celu programu stypendialnego i organizację obozów formacyjno-integracyjnych. Jej zadaniem jest także promowanie nauczania papieża Polaka przez organizowanie Dni Papieskich, przyznawanie Nagród TOTUS TUUS za promocję oraz realizację nauczania Jana Pawła II. W ten sposób Stypendyści oraz osoby związane z Fundacją budują żywy pomnik świętego Jana Pawła II. Więcej o działalności Fundacji można przeczytać na ich stronie www.dzielo.pl.

Należy wspomnieć, że środki na stypendia pozyskiwane są podczas corocznej zbiórki, jaka odbywa się w Dzień Papieski. Wymagania, jakie należy spełnić, aby przystąpić do programu stypendialnego, znaleźć można na stronie.

W sprawach związanych z uzyskaniem stypendium proszę o kontakt mailowy na adres [email protected]

Proszę, aby Księża, a także Katecheci i Nauczyciele przekazali powyższą informację młodzieży, która zaangażowana jest w życie parafii i szkoły oraz zasługuje na objęcie programem stypendialnym.

ks. Michał Stachera
Koordynator Diecezjalny
Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży