Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Pielgrzymuj z Diecezją Warszawsko-Praską

Pielgrzymuj z Diecezją Warszawsko-Praską

XV Piesza Pielgrzymka z Warszawy do Ostrówka

Już po raz 15 wyrusza piesza pielgrzymka z Warszawy do Ostrówka. Idziemy śladami św. Faustyny – wyruszamy z sanktuarium na ul. Żytniej w Warszawie, gdzie Święta wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 1. sierpnia 1925 r. Naszym celem jest Dom św. Faustyny w Ostrówku, gdzie Helena Kowalska przez rok przed wstąpieniem do klasztoru pracowała jako służąca. Jest to więc miejsce, gdzie rozeznawała swoje powołanie. W tym roku rozpoczynamy dziewięcioletnią nowennę w intencji świętych powołań do życia małżeńskiego. Będziemy się modlić o pokój i jedność w rodzinach, narodzie, świecie, prosił nas o to bp Romuald Kamiński. Pielgrzymujemy nocą, bo pielgrzymka ma charakter pokutny, noc sprzyja wyciszeniu i modlitwie indywidualnej. Podczas etapów dziennych modlimy się wspólnie, słuchamy konferencji i świadectw. Całość kończy się o 15:00 Mszą Św. – w godzinie miłosierdzia.

POCZĄTEK: 29.07.2023 r. – Msza Św. o godz. 21 w Sanktuarium Św. Faustyny w Warszawie, ul. Żytnia 1

KONIEC: 30.07.2023 r. – Msza Św. o godz. 15 przy Domu Św. Faustyny w Ostrówku, ul. Św. Faustyny 5

ZAPISY:

telefonicznie – 509 159 436
internetowo od 26.06 – https://domfaustyny.pl/zaproszenia/xv-piesza-pielgrzymka-z-warszawy-do-ostrowka
telefonicznie – 509 159 436

wpisowe (pokrywa koszty organizacyjne i ubezpieczenia): 60 zł


40. Warszawsko-Praska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę

5 sierpnia wyruszy po raz 40. Warszawsko-Praska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę. Zapisy w parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Warszawie-Witolinie.


XL Praska Pielgrzymka Piesza Pomocników Maryi Matki Kościoła

W drugiej połowie sierpnia pod hasłem „Oddani Maryi za Kościół Chrystusowy” wyrusza już 40 raz (nieprzerwanie od 1984 roku) na Jasną Górę Praska Pielgrzymka Piesza Pomocników Matki Kościoła. Wspólna droga to okazja, by spotkać się z żywym Kościołem w miejscach przez które pielgrzymka podąża – w sanktuariach, parafiach, kaplicach i kapliczkach czy miejscach upamiętnienia bohaterów. Życie Kościoła w Polsce, któremu przez wiele lat służył założyciel Ruchu Pomocników, bł. Prymas Stefan Wyszyński, jest niejako dla pielgrzymów otwarta księgą, która ich w drodze ubogacą duchowo i zadziwia swoją treścią.

Pielgrzymkę rozpocznie uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Romualda Kamińskiego w konkatedrze na Kamionku 16 sierpnia o godz. 6.00. Pątnicy dotrą do Sanktuarium w Częstochowie 25 sierpnia około godziny 9.00, by uczestniczyć we Mszy św. o 10.30. Przywilejem pielgrzymki jest także prowadzenie w tym dniu nocnego czuwania (od Apelu do Mszy o 24.00) przed Obrazem Jasnogórskim. Oficjalnie pielgrzymkę zakończy Suma odpustowa w dniu 26.08 sprawowana na Wałach Jasnogórskich o godz. 11.00.

Tegoroczny program pielgrzymkowy będzie się koncentrował wokół trzech głównych intencji.

Pierwsza intencja – dziękczynna za Kościół Chrystusowy i 40 rok Pielgrzymki Pomocników. Będzie to też okazja do odkrycia darów, jakie Chrystus przekazał w Kościele i refleksji nad obecnością Maryi w życiu wiernych i ich wspólnot.

Druga intencja – błagalna o potrzebne łaski dla młodzieży oraz o powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego i małżeństwa – łączy pątników duchowo z najważniejszym wydarzeniem katolickim z 2023 roku – ŚDM odbywającymi się w Portugalii. Przez pokorne prośby pątnicy będą wspierać owoce międzynarodowego spotkania z papieżem i szukać sposobów towarzyszenia młodym ludziom (zwłaszcza tym, którzy rozpoznają powołanie).

Trzecia intencja – błagalna o pokój i wybaczenie – jest odpowiedzią na wyzwanie obecnego czasu. Modląc się o powstrzymanie zła wojny, pątnicy będą zgłębiali temat tak potrzebnego każdemu chrześcijaninowi przebaczenia.

Dla tych, którzy nie wyruszą na szlak pątniczy, organizatorzy przygotowali pielgrzymowanie duchowe w dniach 16.-25.08 w parafii katedralnej św. Michała Arch. i św. Floriana od 18.00 do 19.30. Podczas każdego spotkania będzie można uczestniczyć w Mszy św. i modlitwie oraz skorzystać z programu duchowego. Będzie też możliwy internetowy dostęp do konferencji pielgrzymkowych: www.pielgrzymkapomocnikow.pl oraz facebook.com/PPPPMMK.

Nasza pielgrzymka udaje się rokrocznie tą samą trasą na Jasną Górę, ale każdorazowo prowadzi inną trasą duchową. W tym roku wpatrzeni w Maryję uczymy się od niej jak być blisko serca Kościoła Chrystusowego, dziękujemy za dar 40 pielgrzymki i pragniemy czerpać z doświadczenia ŚDM w Portugalii. Liczymy, że pielgrzymi szlak, na który zaprosimy młodych ludzi, pomoże im odkryć powołanie dane od Chrystusa oraz zachęci ich do zaproszenia Maryi jako stałej towarzyszki na drogach wiary. – mówi ks. Rafał Goliński, kierownik XL Praskiej Pielgrzymki Pieszej Pomocników Maryi Matki Kościoła.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży