Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Odprawy katechetyczne 2023/2024

Odprawy katechetyczne 2023/2024

1 i 2 września w Katedrze Warszawsko-Praskiej odbyły się odprawy katechetyczne przed nowym rokiem szkolnym. Wzięli w nich udział księża, siostry zakonne, a także świeccy katecheci uczący w szkołach z terenu diecezji warszawsko-praskiej.

W piątek Mszy Świętej przewodniczył biskup Romuald Kamiński, który mówił, że troska o zbawienie drugiego człowieka, to podstawowe zadanie, jakie stoi przed każdym człowiekiem:

Kościół, jako wspólnota, przedstawia mi codziennie ogromną ilość zadań. One wszystkie w pewnym momencie zbiegają się w jedno miejsce, bo wszystkie te zadania oznaczają wielką troskę o zbawienie drugiego człowieka. Jeśli w naszych pracach, zadaniach, trudzie modlitwy, nie ma tego pojęcia, że trudzę się, aby pomagać innym na drodze do zbawienia, to trzeba dokonać naprawdę poważnej korekty.

Biskup Kamiński dodał, by wszelkie lęki związane z podjęciem posługi oddać Bogu, który posyła i wspiera w powołaniu:

Pan Bóg nas zobowiązuje i miejmy wewnątrz naszego serca pokój. Nie ma potrzeby ani się lękać, ani bez przerwy mówić, jakie to wszystko jest strasznie ciężkie. Pan posyła, a my się tylko zgódźmy z tym “Oto idę, poślij mnie” i zostawmy reszty Panu.

W programie spotkania znalazły się wykład ks. dra Jerzego Smolenia, wystąpienie Mazowieckiego Kuratora Oświaty, a także zagadnienia i inicjatywy na rok szkolny 2023/2024.

fot. Karolina Błażejczyk

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży