Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Nowy kurs ceremoniarza parafialnego

Nowy kurs ceremoniarza parafialnego


W sobotę, 18 listopada 2023 roku o godzinie 10.00 w parafii św. Jana Kantego w Legionowie,
ul. Ks. Józefa Schabowskiego 2, rozpocznie się nowy kurs przygotowujący kandydatów do funkcji ceremoniarza parafialnego.

Celem kursu jest pogłębienie duchowości liturgicznej i znajomości przepisów liturgicznych oraz przygotowanie do prowadzenia grup ministranckich i organizacji od strony liturgicznej różnego rodzaju przedsięwzięć w parafii.

Kandydatem może zostać promowany lektor z dwuletnim stażem (wiek: osoba pełnoletnia min. 17 lat), który pragnie służyć Chrystusowi i Kościołowi poprzez przygotowywanie liturgii jako ceremoniarz. Ceremoniarzem nie może być osoba sprawiająca trudności wychowawcze i będąca negatywnym przykładem dla młodszych ministrantów.

Zapisy podczas pierwszego spotkania.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

  • imienne skierowanie od Księdza Proboszcza z parafii miejsca posługiwania,
  • w przypadku osób niepełnoletnich – zgoda rodziców.

Sprawy organizacyjne:

  • Spotkania kursu odbywać się będą w parafii św. Jana Kantego w Legionowie (ul. Ks. Józefa Schabowskiego 2, Legionowo), w wyznaczone soboty, w godzinach 10.00-13.00.
  • Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa – możliwe są dwie usprawiedliwione nieobecności, trzecia zasadniczo oznacza rezygnację z kursu.
  • Kurs obejmuje wykłady teoretyczne oraz zajęcia praktyczne. Na każde spotkanie trzeba przynieść zeszyt i długopis.
  • Każdy kandydat podczas trwania kursu zobowiązany jest również do posługiwania podczas uroczystości diecezjalnych (przynajmniej jeden raz) oraz w wyznaczonej parafii (przynajmniej dwa razy).
  • Przygotowanie do funkcji ceremoniarza obejmuje także udział w 5-dniowych rekolekcjach, które odbędą się w wakacje.

Proszę o życzliwe wsparcie dla lektorów wyrażających pragnienie uczestniczenia w kursie.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę Księży Opiekunów Służby Liturgicznej o kontakt. ([email protected])

ks. Jan Łaski
Diecezjalny Duszpasterz Ceremoniarzy

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży