Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Modlitwa za Synod o synodalności

Modlitwa za Synod o synodalności


Drodzy Kapłani, siostry zakonne,
osoby życia konsekrowanego,
drodzy diecezjanie,


4 października rozpoczyna się w Watykanie 1 Sesja Synodu o synodalności. W imieniu Ordynariusza Warszawsko-Praskiego Romualda Kamińskiego proszę Was o podjęcie w parafiach, domach zakonnych i wszystkich wspólnotach naszej diecezji stałej modlitwy w intencji papieża Franciszka, kardynałów, biskupów i wszystkich uczestników Synodu o synodalności przez cały czas trwania Sesji Synodalnej czyli od 4 do 29 października 2023 r.
Poniżej przedkładam propozycję modlitwy przygotowanej w naszej diecezji, którą można odmawiać na zakończenie Mszy Świętej po błogosławieństwie, a także propozycję modlitwy powszechnej na niedzielę i dni powszednie.

Modlitwa za Synod o synodalności

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, zgromadzeni w Kościele pragniemy razem trwać na modlitwie i prosić o owoce trwającego Synodu o synodalności.

Prosimy Cię, Ojcze pełen miłosierdzia, napełnij swój Kościół prawdą, miłością i pokojem, abyśmy wiernie realizowali Twój zbawczy plan.

Błagamy Cię, Jezu Synu Boga Żywego, abyśmy zawsze z wielką pokorą i ufnością odczytywali znaki czasu, ofiarnie oddawali się na służbę Ewangelii, by słowem i czynem budować na ziemi Twoje Królestwo.

Wzywamy Cię, Duchu Święty Ożywicielu, abyśmy napełnieni Twoimi darami, odnowili i ożywili wspólnotę Kościoła w jedności z papieżem i całym Kościołem powszechnym.

Matko Boże Zwycięska, patronko Diecezji Warszawsko-Praskiej prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary!

Bł. Stefanie Kardynale Wyszyński, bł. ks. Ignacy Kłopotowski, módlcie się za nami!

Zdrowaś Maryjo…

Powyższe modlitwy są propozycjami do wykorzystania w codziennej liturgii, ale szczególne podczas niedzielnego zgromadzenia wiernych.

Z kapłańskim pozdrowieniem
bp Jacek Grzybowski©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży