Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Dyspensa na piątek po Bożym Narodzeniu

Dyspensa na piątek po Bożym Narodzeniu


Mając na uwadze radosny charakter oktawy Bożego Narodzenia, na podstawie kanonu 87 § 1, uwzględniając treść kanonu 1250-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego, po rozważeniu słusznych racji duszpasterskich, biskup Romuald Kamiński udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i od zachowania charakteru pokutnego w piątek 29 grudnia 2023 roku. Z dyspensy mogą skorzystać diecezjanie oraz goście, którzy w tym dniu będą przebywali na terenie diecezji warszawsko-praskiej.

Zalecamy, aby korzystający tego dnia z dyspensy ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego oraz podjęli zgodnie z własnym wyborem formę zadośćuczynienia przez wypełnienie uczynków miłości, bądź ofiarowanie jałmużny. 

ks. Maciej Miętek
kanclerz Kurii

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży