Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Zbiórka ofiar na rzecz poszkodowanych podczas powodzi w Słowenii

Zbiórka ofiar na rzecz poszkodowanych podczas powodzi w Słowenii


Przewielebni Księża Proboszczowie,

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskup Stanisław Gądecki
zwrócił się z apelem, aby dzień 15 sierpnia 2023 roku – liturgiczna uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, był dniem solidarności z poszkodowanymi podczas powodzi w Słowenii.

W odpowiedzi na apel, Biskup Romuald Kamiński zdecydował, aby w kościołach i kaplicach diecezji warszawsko-praskiej tego dnia tj. we wtorek, 15 sierpnia 2023 roku, podczas wszystkich Mszy świętych modlić się w intencji ofiar, a po każdej Eucharystii zorganizować kwestę do puszek na rzecz poszkodowanych podczas kataklizmu, który nawiedził Słowenię.

Zalecamy, aby w najbliższą niedzielę podczas ogłoszeń parafialnych poinformować wiernych
o przeprowadzanej zbiórce.

Zebrane środki pieniężne należy wpłacić do wydziału finansowego najpóźniej do 31 sierpnia 2023 roku.

ks. Dawid Sychowski
rzecznik prasowy

Poniżej zostaje opublikowana pełna treść apelu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego z dnia 11 sierpnia 2023 roku.

A P E L

Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

o pomoc dla Słowenii

Od kilku dni Słowenia zmaga się ze skutkami jednej z największych powodzi ostatnich dekad.
Pod wodą znalazło się dwie trzecie kraju, a straty szacowane są na setki milionów Euro.

Już po pierwszych doniesieniach o skutkach kataklizmu, Kościół w Polsce – za pośrednictwem Caritas Polska – pospieszył z pomocą poszkodowanym. Docierają do nas jednak dalsze prośby o wsparcie.

Mając na uwadze rozmiar zniszczeń i odpowiadając na prośby o pomoc, pragnę zaapelować do wszystkich ludzi dobrej woli, aby 15-ty sierpnia był Dniem Ogólnopolskiej Solidarności ze Słowenią.
W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny pragniemy modlić się za poszkodowanych
w powodzi, prosząc dla nich o nadzieję, siły i środki materialne, niezbędne w walce ze skutkami powodzi.

Proszę, aby tego dnia, podczas wszystkich Mszy świętych modlić się w intencji poszkodowanych,
a przed kościołami zorganizować zbiórkę funduszy, które – za pośrednictwem Caritas Polska – zostaną przekazane potrzebującym.

Wszystkich Darczyńców zapewniam o mojej wdzięczności, udzielając pasterskiego błogosławieństwa.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży