Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » X Pielgrzymka Żywego Różańca

X Pielgrzymka Żywego Różańca

W parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Siennicy odbyła się w sobotę 30 kwietnia X Pielgrzymka Żywego Różańca Diecezji Warszawsko-Praskiej. W spotkaniu wzięli udział kapłani, siostry zakonne oraz osoby świeckie modlące się codziennie na różańcu w ramach kół żywego różańca.

W południe odprawiona została Msza Święta w intencji pokoju na Ukrainie i zatrzymania wojny. Eucharystii przewodniczył ks. dr Dariusz Szczepaniuk – kanclerz Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej.

W homilii zwrócił uwagę na praktyczną możliwość towarzyszenia różańca w codziennym życiu każdego człowieka:

Ta zwyczajna i prosta modlitwa, jaką jest różaniec, jak wielką i potężną ma moc. Możemy nią posługiwać się w każdym miejscu i w każdym czasie, bo odmawiamy różaniec w świątyni, klękamy do niego w domu, ale możemy odmawiać go na spacerze, wykonując codzienne obowiązki, czy w drodze do pracy. Wtedy również przyzywamy wstawiennictwa i opieki Maryi, która nigdy nas nie opuszcza i powtarzamy proste słowa Pozdrowienia Anielskiego, które mężną i prostą drogą prowadzą nas przez życie.

Jak przypomniał duchowny odmawianie różańca jest odpowiedzią na prośbę Maryi:

My wszyscy – i kapłani i świeccy – sięgamy do tej modlitwy, odmawiamy dziesiątek, jedną część, czy wszystkie części. Tak bardzo świat tego potężnego daru, jakim jest różaniec, potrzebuje w obliczu tylu złych wydarzeń, sytuacji w domu, w rodzinie, w Europie, na świecie. Potrzebujemy wsparcia Maryi. Sama Matka Boża wzywała nas do pokuty i odmawiania różańca – byśmy nieustannie modlili się o pokój w sercu, we własnym domu, a on będzie gwarantował pokój środowisku i na świecie, w którym żyjemy.

Na zakończenie, zwracając się do zebranych pątników, ksiądz kanclerz podkreślił jak wielkie zasługi dla całego Kościoła przynosi codzienna, pokorna modlitwa różańcowa wszystkich osób zjednoczonych w kołach żywego różańca:

Jesteście tymi – wiernymi, pobożnymi, przepełnionymi Bożym Duchem, którzy odpowiedzialni za siebie, za swoich bliskich, ale również za tych, których nie znacie, a za których się modlicie, odpowiedzialni za cały Kościół, do tej modlitwy klękacie i z pokorą i nawet uporczywością, czy natarczywością wołacie do Maryi, aby uprosiła nam tu na ziemi i dla życia wiecznego tych łask, których tak bardzo potrzebujemy.

Konferencję podczas pielgrzymki wygłosił ks. Paweł Czeluściński, który przypomniał Paulinę Jaricot – założycielkę Róż Różańcowych, która 22 maja zostanie wyniesiona na ołtarze. Jej zapał apostolski powinien być wzorem dla każdego człowieka:

Może to dla nas wskazówka w dzisiejszych czasach, kiedy różne wspólnoty trochę się zamykają w swoim gronie. Może warto na nowo, z nowym entuzjazmem, dzięki błogosławionej niedługo – 22 maja – Paulinie Jaricot, za jej wstawiennictwem prosić, o taki entuzjazm dla nas, aby na nowo zapraszać ludzi – z rodziny, z pracy, nawet z ulicy, kogoś kogo znamy, kogo nigdy byśmy nie zaprosili, bo byśmy stwierdzili, że on pewnie nie chce, a może się wstydzę. Naprawdę, wstydzę się Boga? Wstydzę się Nim dzielić? Czasami łatwiej jest mówić komuś – nawróć się, niż podzielić się tym, że Pan Bóg jest dla mnie ważny i Go kocham.

Hasłem tegorocznego spotkania pielgrzymów różańcowych były słowa Kto szerzy Różaniec, ten nie zginie! – zaczerpnięte od bł. Bartolo Longo – który wiele lat życia poświęcił szerzeniu modlitwy różańcowej po osobistym i radykalnym nawróceniu.

fot. Marcin Tafejko

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży