Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Wigilia Paschalna 2024

Wigilia Paschalna 2024

Rozpoczęły się Święta Wielkiej Nocy. Po zmroku w katedrze warszawsko-praskiej liturgii Wigilii Paschalnej przewodniczył biskup Jacek Grzybowski. Biskup Romuald Kamiński modlił się w parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Pięknej Miłości na Tarchominie.

Ordynariusz diecezji mówił w homilii, że by na świecie mogło panować dobro potrzebna jest osobista refleksja każdego człowieka:

Całe zło na świecie jakie my przeżywamy wynika z nieznajomości, czy też z nie odrobionej lekcji, że nie poznaliśmy i nie umiłowaliśmy bliźniego, który jest naszym bratem. W tym schemacie odnajdujemy i wszystko to, co może funkcjonować jako niezwykłe dobro – zasługujące na chwałę świętości, ale również nie odrobienie tego zadania będzie prowadziło do największego barbarzyństwa.

fot. Marcin Różycki


Biskup Jacek Grzybowski w homilii przypomniał, że wielkosobotnia cisza, poprzedzająca Wigilie Paschalną, jest ściśle związana z naszym wyznaniem wiary:

Jezus ogłasza zbawienie wszystkim ludziom, którzy w sposób dobry, prawy, piękny przeżyli swoje życie, ale którzy umarli przed Jego wcieleniem i przed Jego śmiercią. I o tym właśnie mówi skład apostolski, kiedy mówimy, że Chrystus wstąpił do piekieł. To zdanie mówi Katechizm Kościoła. Oznacza, że Jezus naprawdę umarł. Przez swoją śmierć zwyciężył dla nas śmierć i diabła, który jest panem śmierci. On dzierży władzę nad śmiercią. Oznacza to, że jak wczoraj przeżywaliśmy ukrzyżowanie Pana Jezusa, to nie był żaden teatr. Chrystus naprawdę doświadczył śmierci. Wstąpił tam, gdzie znajdowały się wszystkie ludzkie dusze – do Szeolu, aby swoją obecnością pokonać władzę śmierci i władzę szatana. I stamtąd wyprowadził wszystkich sprawiedliwych, wszystkich, jacy żyli od czasów pierwszych rodziców, oczywiście włączając w to Adama i Ewę. Wszystkich wprowadził do Królestwa Bożego. I właśnie to jest prawda Wielkiej Soboty, tej ciszy grobu, ciszy, adoracji.

fot. Karolina Błażejczyk

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży