Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Stypendia Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Stypendia Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Informujemy, że jest kilka wolnych miejsc w programie stypendialnym Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” dającej szanse edukacyjne młodzieży pochodzącej z małych miejscowości. Środki na stypendia uzyskiwane są podczas zbiórki Dnia Papieskiego: kościelnej (w polskich i zagranicznych parafiach) oraz publicznej. Prosimy Księży, Katechetów, Nauczycieli itp by zgłaszać kandydatów o wysokiej średniej ocen, aktywnych, od VII klasy szkoły podstawowej (gimnazjum) do III klasy liceum.

Kryteria przyznawania stypendiów edukacyjnych

  1. Miejsce zamieszkania na wsi i w miastach do 20.000 mieszkańców.
  2. Sytuacja materialna i społeczna stypendysty i jego rodziny udokumentowana następująco: potwierdzony dochód na osobę w rodzinie (brutto) niższy od 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto (aktualnie 1960 zł).
  3. Średnia ocen nie niższa niż 4,8 w szkoły podstawowej i 4,5 w szkole średniej, bądź udokumentowane inne zdolności ucznia (na przykład udział w olimpiadach, konkursach lub wybitne uzdolnienia w jednej dziedzinie). W wyjątkowych przypadkach średnia ocen może być niższa.
  4. Uzyskanie pozytywnej opinii:
  • rekomendującego Ks. Proboszcza;
  • Katechety;
  • nauczyciela wychowawcy lub dyrektora szkoły;
  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji charytatywnych np. „Caritas”.

Zainteresowanych proszę o kontakt:
i przesłanie ankiety wstępnej

e-mail: [email protected]

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży