Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Pierwsze spotkanie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej

Pierwsze spotkanie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej

Odbyło się pierwsze spotkanie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Na pierwszym posiedzeniu gremium dyskusja dotyczyła realizacji programu duszpasterskiego 2020/21 oraz duchowych przygotowań do setnej rocznicy zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Jezusowemu, która przypada w czerwcu.

Wykorzystaliśmy ten czas, żeby przedłożyć program naszych prac duszpasterskich na najbliższy rok i wskazać na główne sprawy, które powinny być realizowane. Bardzo pozytywnie oceniam to dzisiejsze spotkanie. Myślę, że zgłoszone postulaty, poparte oceną praktyczną, jak je wprowadzić i zrealizować, dają poczucie nadziei, że będziemy mogli wiele dobrych rzeczy wprowadzić w czyn

– podkreśla Biskup Warszawsko-Praski Romuald Kamiński.

Trzyletni program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2020-2022 jest poświęcony Eucharystii. Podczas obrad dyskutowano nad różnymi propozycjami przybliżenia wiernym Jezusa eucharystycznego. Pojawiły się postulaty, aby w każdej parafii był przynajmniej jeden dzień, kiedy wierni mogą adorować Najświętszy Sakrament. Innym pomysłem jest wprowadzenie katechezy parafialnej, która wyjaśniałaby znaczenie znaków i gestów liturgii Mszy św. Zwrócono również uwagę na dużą rolę mediów społecznościowych i Internetu w czasie pandemii, zwłaszcza ich funkcji informacyjnej. Jak podkreślił ks. Maciej Radzikowski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego, wiele parafii naszej diecezji wciąż nie wykorzystuje tej przestrzeni.

Podczas spotkania członkom Rady zostały wręczone dekrety nominacyjne. W skład zespołu zostali powołani duszpasterze, siostry zakonne oraz osoby świeckie zaangażowane w życie diecezji czy swoich parafii.

Rada ma w pewien sposób obrazować strukturę Kościoła lokalnego. Dlatego oprócz księży biskupów, oprócz kapłanów piastujących różne urzędy kurialne, w jej skład weszli prezbiterzy diecezjalni, kapłani zakonni, siostry zakonne i świeccy. Możemy w ten sposób z różnej perspektywy spojrzeć na wydarzenia duszpasterskie, problemy, przed jakimi Kościół dzisiaj staje i szukać na nie wspólnej odpowiedzi

– wyjaśnia ks. Maciej Radzikowski.

Pełny skład Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej znajduje się tutaj. Rada została powołana na mocy dekretu biskupa Romualda Kamińskiego 1 stycznia br. Jej zadaniem jest wspieranie biskupa, pomoc we właściwym odczytywaniu znaków czasu czy przedkładanie nowych propozycji duszpasterskich tak, żeby z misją ewangelizacyjną docierać do jak najszerszego grona. Głos Rady ma charakter doradczy.

Następne spotkanie Rady planowane jest na czerwiec.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży