Diecezja Warszawsko-Praska
Diecezjalna Rada Duszpasterska
1 stycznia 2021 roku

Z dniem 1 stycznia 2021 r. bp Romuald Kamiński powołał Diecezjalną Radę Duszpasterską. Jak czytamy w dokumencie Soboru Watykańskiego II:

„Jest rzeczą bardzo pożądaną, aby w każdej diecezji utworzono specjalną radę duszpasterską, z samym biskupem diecezjalnym na czele, w której uczestniczyliby specjalnie dobrani duchowni, zakonnicy i świeccy. Zadaniem tej rady będzie śledzenie i przeanalizowanie tego wszystkiego, co ma związek z działalnością duszpasterską i wyciągnięcie z tego praktycznych wniosków.”

Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus, nr 27

W skład Rady Duszpasterskiej Diecezji Warszawsko-Praskiej weszli zatem nie tylko przedstawiciele prezbiterium diecezjalnego, lecz także osoby życia konsekrowanego i świeccy. Osoby te pochodzą z różnych środowisk i obszarów naszej diecezji, tak aby w pewien sposób zobrazować pod wieloma względami różnorodną strukturę demograficzną oraz duszpasterską Kościoła warszawsko-praskiego. Należy w tym miejscu przypomnieć, że Rada duszpasterska jest organem wspierającym biskupa diecezjalnego przede wszystkim w sprawach dotyczących prowadzenia i posługi duszpasterstwa na terenie jego diecezji. W myśl przepisów prawa kanonicznego rada ta posiada jedynie głos doradczy.

Wraz z biskupem diecezjalnym Rada Duszpasterska Diecezji Warszawsko-Praskiej liczy 25 osób. W jej skład weszli:

Z urzędu:

bp Marek Solarczyk
bp Jacek Grzybowski
ks. Maciej Radzikowski – dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego
ks. Michał Dziedzic – dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży
ks. Piotr Pierzchała – dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej
ks. Tomasz Wielebski – wykładowca teologii pastoralnej w WSD DW-P

Z nominacji:

ks. Piotr Błażejczyk
ks. Andrzej Kuflikowski
ks. Rafał Paździoch
ks. Karol Wejda
ks. Krzysztof Ziółkowski
ks. Jacek Majbrodzki CSMA
ks. Krzysztof Wojda SAC
s. Zuzanna Truszkowska CSS
s. Rachela Waszkiewicz ZSJM
p. Paweł Czaplicki
p. Marta i Artur Kołaczek
p. Joanna Laskowska
p. Barbara Pikuła
p. Anna Salawa
p. Leszek Sieluk
p. Marcin Skonieczny
p. Małgorzata Żaboklicka

Już dziś informujemy, że pierwsze spotkanie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej odbędzie się w sobotę 23 stycznia 2021 r. o godz. 11:00 w auli kurialnej przy ul. Floriańskiej 3.

ks. Maciej Radzikowski

Do pobrania
Dod. Joanna Solak 4.01.2021 o 10.46