Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2024

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2024

W ramach trwającego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Katedrze Warszawsko-Praskiej na Nabożeństwie Słowa Bożego zgromadzili się przedstawiciele kościołów: Rzymskokatolickiego, Polskokatolickiego, Ewangelicko-Metodystycznego, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Modlitwie przewodniczył biskup Romuald Kamiński.

Na początku biskup Kamiński powitał zgromadzonych, nawiązując do tegorocznych materiałów przygotowanych przez chrześcijan z Burkina Faso:

Zebraliśmy się jako bracia i siostry, aby modlić się o jedność chrześcijan. Teksty na ten rok zostały przygotowane przez chrześcijan z Burkina Faso w Afryce. Tam zmęczonym podróżą gościom podaje się wodę, by mogli ugasić pragnienie i przemyć zakurzone twarze. Witając was, bracia i siostry, oferujemy wam pokrzepiającą wodę naszej miłości. 

Kazanie wygłosił biskup Andrzej Gontarek zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego. Nawiązał on do hasła z Ewangelii św. Łukasza: “Będziesz miłował Pana, swego Boga…, a swego bliźniego jak siebie samego”:

Dzisiaj znów słyszymy pytanie: kto jest twoim bliźnim? Odpowiedź nie może być zaskoczeniem: ten, kto okazuje miłosierdzie, o tym decydują serca każdego z nas. Twoim bliźnim jest drugi człowiek stworzony na Boże podobieństwo

Nabożeństwa w kolejnych warszawskich świątyniach będą odprawiane do niedzieli 28.01., pełny harmonogram dostępny jest tutaj.

fot. Marcin Tafejko


W nabożeństwie ekumenicznym w Katedrze Prawosławnej św. Marii Magdaleny w Warszawie wziął udział bp Jacek Grzybowski. Homilię wygłosił ks. prof. Józef Naumowicz.

fot. Jerzy Kielak

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży