Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Msza Święta Wieczerzy Pańskiej 2022

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej 2022

Biskup Romuald Kamiński przewodniczył wieczornej Eucharystii wielkoczwartkowej w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na stołecznym Kamionku. Msza Święta Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła obchody tegorocznego Triduum Paschalnego.


Dziś dziękujemy Bogu za dary, które nam przekazał – mówił biskup warszawsko-praski po rozpoczęciu liturgii.

Ten wieczór wielkoczwartkowy to przede wszystkim wdzięczność Panu Bogu za dary: sakramentu kapłaństwa, sakramentu Eucharystii, ale także pokazanie nam przez samego Pana Jezusa, co to znaczy służyć. Przychodzimy dzisiaj, aby Bogu dziękować, bo dzięki tym darom możemy iść bezpiecznie i owocnie przez życie. Chciałbym także, sprawując tę Najświętszą Ofiarę, wszystkim wam podziękować za to, ze tak bardzo często modlicie się za kapłanów i o powołania. Prawdą jest, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. […] Jedni drugim mamy pomagać w drodze do nieba. W tym duchu wdzięczności i jednocześnie pamięci o naszej służbie Bogu i ludziom celebrujmy tę Eucharystię.

Homilię wygłosił ks. Wacław Madej, proboszcz parafii konkatedralnej.

Kościół od początku swego istnienia nadawał różne nazwy tej jedynej w swoim rodzaju uczcie. Tą jednak, która przyjęła się najpełniej jest Eucharystia – dziękczynienie. Dlaczego? Dlatego, że ma ona bezpośredni związek ze śmiercią Pana Jezusa. Ciało Chrystusa zostało za nas wydane. A jego krew została za nas wylana. Poucza św. Paweł: ilekroć spożywacie ten chleb albo pijecie kielich śmierć Pańską głosicie. Jak więc nie dziękować za tak wielki dar? Jak nie dziękować za niebywały dowód tak wielkiej miłości? I jak nie przygotowywać się na jego przyjęcie?

Dar Eucharystii ma decydujące znaczenie w życiu wierzących – podkreślił ks. Wacław Madej.

Myślę, że godne i owocne przyjmowanie Eucharystii domaga się przynajmniej dwóch rzeczy. Po pierwsze trzeba skrupulatnie pielęgnować w sobie wiarę w realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Całą naszą postawą, także zachowaniem zewnętrznym, dawać dowód wewnętrznego przekonania, że Pan jest tu, że to się dzieje naprawdę. […] Po drugie trzeba zawsze zgodnie z zamysłem samego Pana Jezusa odnajdywać praktyczny związek między tym jedynym w swoim rodzaju posiłkiem a wysiłkiem, do którego on nas przygotowuje, czyli między Eucharystią a ofiarnością wobec bliźnich. Kto wie, czy apostołom starczyłoby sił na powrót do Jezusa po ucieczce spod krzyża, gdyby nie ich pierwsza Msza Święta, czyli gdyby sam Jezusa działający duchowo, a więc tajemniczo, ale w sposób rzeczywisty w ich zagubionych sercach nie skłonił ich do nawrócenia.

Diecezjalne uroczystości Triduum, ze względu na remont katedry św. Floriana, odbywają się w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku. Jutro o godzinie 18 liturgii Męki Pańskiej będzie przewodniczył biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Jacek Grzybowski.

Retransmisja Mszy Świętej:

fot. Karolina Błażejczyk

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży