Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Zakończenie diecezjalnych obchodów 102. rocznicy Cudu nad Wisłą – Radzymin

Zakończenie diecezjalnych obchodów 102. rocznicy Cudu nad Wisłą – Radzymin

Uroczystości na Cmentarzu Żołnierzy Poległych 1920 roku w Radzyminie zakończyły diecezjalne obchody 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Mszy Świętej przewodniczył biskup Jacek Grzybowski.


W odniesieniu do czytanych dziś w kościołach fragmentów Pisma Świętego biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej wskazywał na zagrożeniu manipulacją i kłamstwem.

Diabeł zawsze kusi, żeby używać słów w sposób odwrotny i to słów ogólnych, co do których wydaje nam się, tak myślimy, że je doskonale rozumiemy i znamy. To są słowa wymagające ogromnej refleksji, rozumności, zastanowienia, pracy. To są słowa najtrudniejsze. Co to jest prawda? Co to jest wolność? Co to jest miłość? Co daje szczęście? Fałszywa przewrotność oddaje ziemię, jak mówi Apokalipsa, we władanie ojca kłamstwa i czyni ją ostatecznie piekłem. Tak oto diabeł – mistrz przewrotności – patronuje wypaczaniu idei. To jest nawet gorsze od zabójstwa, ponieważ zadaje śmierć temu, co stanowi podstawę każdej relacji i każdej społeczności, zadaje śmierć prawdzie, zadaje śmierć rozumności duszy. Ludzie zmanipulowani, ludzie przekręceni przewrotnością słów zatracają zdrowy rozum, są podatni na manipulacje, łatwo ich zwieść, wykorzystać, omamić.

– Kłamstwem posługują się wszystkie zbrodnicze ideologie.

Zauważmy, patrząc na historię, że wszyscy dyktatorzy i tyrani na początku swej działalności muszą oprzeć się na poparciu zmanipulowanego ludu, zwiedzionych tłumów. Tak rozumiem zatem, niezrozumianą przez wszystkich, modlitwę papieża Franciszka za rosyjskich żołnierzy. Papież Franciszek pokazał nam, że ci ludzie potrzebują naszej modlitwy o nawrócenie ich, bo nie tylko czynią wielkie zło i wielkie zbrodnie na wojnie, ale już wcześniej ich umysły i serca zostały zmanipulowane, zakłamane ideologią wojny i zbrodni. Są biedni, zatraceni w dwojaki sposób – jako żołnierze wykorzystani w niesprawiedliwej agresji oraz jako ludzie rozumni, którzy dali się zwieść i oszukać imperialnej ideologii, bo ktoś wcześniej, jeszcze przed wojną, sprawił, że słowa tak piękne jak dobro, wolność, pokój ojczyzna, naród obrona zostały w ich umysłach i sercach spaczona. Smutna to bardzo konstatacja, ale takie refleksje rodzą się, kiedy dziś czytamy fragmenty Apokalipsy.

– Nadzieją jest ufna i rozumna wiara w pokonanie zła przez Chrystusa – podkreślił biskup Jacek Grzybowski.

Czy możemy odnaleźć remedium na truciznę hipokryzji, kłamstwa, manipulacji i przewrotności? Gdzie znaleźć lekarstwo na opanowujące nas wszystkich przewrotne idee? Dla wierzących drogą pewną jest modlitwa i pokuta, nadzieja złożona w Bogu, wytrwałe, cierpliwe i niepoddające się zniechęceniu działanie realizujące prawdziwe rozumnie rozeznane dobro, praktykowanie wiary wraz z pielęgnowaniem rozumności. Dla nas ludzi wierzących nadzieja ta wyrażona jest w słowach Pisma. Oto Chrystus – pierworodny Syn Ojca – On pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, aby królował aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Ona bowiem weszła na świat przez kłamstwo diabła. Powierzamy zatem w tej Eucharystii na tym cmentarzu, wspominając naszych dziadów i ojców, bohaterów, powierzamy samych siebie, dokonujemy tu aktu wiary. Nie porzucamy jednocześnie wysiłku zdrowego rozsądku i daru rozumności. Na dwóch danych nam skrzydłach – wiary i rozumu – chcemy realizować swoje zadania tak, jak uczy nas tego Maryja, bo ona zachowała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Wielka patronka dzisiejszej uroczystości uczy nas właściwej kontemplacji prawdy. Oddając się w opiekę tej wielkiej Hetmance, wiemy, że wielkie rzeczy uczyni Wszechmocny tym, którzy w nim pokładają nadzieje.

Po Mszy Świętej odbył się Apel Poległych oraz złożenie wieńców.

fot. Marcin Tafejko

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży