Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny

XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny

W dniach 1-7 maja obchodzimy XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny. W tym roku przeżywany pod hasłem: „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”. Na rozpoczęcie Tygodnia w niedzielę w parafiach odbyło się Szóste Narodowe Czytanie Pisma Świętego. W parafii Najczystszego Serca Maryi przy placu Szembeka w Warszawie Mszy Świętej przewodniczył biskup Romuald Kamiński.


Pasterz diecezji warszawsko-praskiej podczas homilii zachęcał do lektury Pisma Świętego.

Jedna niedziela czy nawet cały tydzień nie sprawi, że znacznie postąpimy w znajomości Słowa Bożego, ale jednym przypomni o tym wielkim darze, innych zachęci do gorliwszego rozważania Bożego pouczenia. Zapewne bardziej zrozumiemy wtedy św. Hieronima, słynnego tłumacza Wulgaty, który powiedział: nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa. Niech zatem księga Pisma Świętego będzie zawsze pod ręką, służy na każdy czas i na każdą okoliczność życiową. Niech doczeka się nawet porządnego sfatygowania, co będzie dowodem, że Słowo Boże jest naszym codziennym przewodnikiem.

– Do Biblii powinniśmy sięgać z otwartymi sercami – podkreślił biskup Romuald Kamiński.

Lektura Słowa Bożego wymaga przyjęcia od nas właściwej postawy. Aby ten Boży dar przyniósł właściwe owoce trzeba najpierw otworzyć swoje serce, przyjąć postawę dziecka pilnie słuchającego. Do tych, co użyczają swojego głosu jako lektorzy czy kaznodzieje mam prośbę, aby czynili to bardzo godnie, wkładając cały swój talent.

– Swoją postawą dawajmy przykład życia Słowem Bożym – zaapelował biskup Romuald Kamiński.

Jeżeli uważamy się za ludzi wierzących, to swoim sposobem życia musimy dać do zrozumienia, że jesteśmy przekonani o istnieniu Boga w świecie. Co więcej, musimy liczyć się stale z obecnością Boga w naszym codziennym życiu. Zatem budujmy w świecie cywilizację, o której często nam mówił błogosławiony prymas Stefan Wyszyński, a tym samym damy świadectwo, że Królestwo Boże jest pośród z nas.

Po Mszy Świętej fragmenty Ewangelii wg św. Łukasza czytały znane postaci życia publicznego: aktorzy, dziennikarze i artyści.

fot. biuro prasowe

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży