Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Trzeci cykl studiów prawa kanonicznego – kurs dla doktorantów

Trzeci cykl studiów prawa kanonicznego – kurs dla doktorantów


Adresaci

Kurs dokształcający dla doktorantów (TRZECI CYKL STUDIÓW PRAWA KANONICZNEGO) trwający dwa semestry (jeden rok akademicki) skierowany jest do absolwentów studiów magisterskich, którzy posiadają dyplom licencjata kościelnego z prawa kanonicznego.

Cel  

Celem rocznego Kursu dokształcającego, realizowanego w ramach trzeciego cyklu studiów prawa kanonicznego, jest poszerzenie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego, łaciny oraz przygotowanie do pisania pracy doktorskiej z tej dyscypliny. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, odbywają się one stacjonarnie w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5 w środy. Kurs obejmuje 9 wykładów tematycznych z prawa kanonicznego, w wymiarze 10 godzin każdy, 20 godzin języka łacińskiego oraz 10 godzin seminarium. Łącznie 120 godzin wykładowych zrealizowanych podczas 10 zjazdów. Dokładny plan zajęć i terminy środowych zjazdów zostaną podane we wrześniu br.

Warunki ukończenia 

Warunkiem ukończenia Kursu jest uzyskanie pozytywnych wyników z egzaminów. Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia Kursu dokształcającego, zgodne z wzorem UKSW oraz zaświadczenie zaliczenia trzeciego cyklu zgodnie z Konstytucją apostolską Papieża Franciszka, Veritatis gaudium z 27 grudnia 2017 r., art. 77-80, oraz Zarządzeniami Wykonawczymi Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej dla wiernej realizacji konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium z 27 grudnia 2017 r., art. 60-63.

Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży