Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Spotkanie wielkanocne w Kurii Warszawsko-Praskiej

Spotkanie wielkanocne w Kurii Warszawsko-Praskiej

Pracownicy Kurii Warszawsko-Praskiej – duchowni i świeccy – złożyli sobie świąteczne życzenia podczas spotkania wielkanocnego z biskupami z diecezji.

W imieniu zespołu kurialnego życzenia składał ksiądz Dariusz Szczepaniuk, kanclerz Kurii, który odczytał wiersz Ernesta Brylla.

Bóg odrzucił ten kamień

Bóg odrzucił ten kamień jakby nic nie ważył
I wstał tak lekko z grobu,
że na twarzach straży
Nie było widać lęku i zdumienia
Może nie zobaczyli nawet,
że się świat odmienia

Bóg zmartwychwstał,
odwalił groby naszych domów
Gdzie tak już dobrze we śnie dusznym było
I nie przepuścił tej nocy nikomu
Spod ciepłych pierzyn wywlekał nas siłą

Bóg zmartwychwstał,
odwalił groby naszych domów
Byśmy stanęli. Na światło spojrzeli
Byśmy wołaniem wielkim odetchnęli

Ernest Bryll
z tomu „Golgota Jasnogórska”

Zmartwychwstanie to nadzieja dla każdego człowieka; nadzieja na pokonanie zła, grzechu, śmierci. Tak jak w tym wierszu Zmartwychwstanie odmienia świat, przemienia go, a to znaczy, że przemienia człowieka i jego serce. […] Księżom Biskupom i wszystkim nam – pracownikom Kurii – pragnę życzyć takiego przebudzenia, odnowienia, odetchnienia Bożym duchem, aby to wszystko, co w nas słabe i grzeszne, Bóg odwalił, pokonał i z tego wszystko nas wyrwał.

Życzę przede wszystkim pokoju, który jest dziś tak bardzo ważny i o który się w jakiś sposób boimy. Chrystus może z takim darem przyjść. Życzę, aby Boży pokój zstąpił na wszystkich, i na mieszkańców Ukrainy, i krajów sąsiednich, i całej Europy, i całego świata. Niech światło Bożego Zmartwychwstania nam wszystkim dodaje nadziei na lepsze jutro; na to, że będziemy razem ze Zmartwychwstałym Jezusem żyć i radować się bez końca. Niech Bóg wszystkim na te Święta hojnie błogosławi – powiedział ks. Dariusz Szczepaniuk.

Biskup Romuald Kamiński życzył prawdziwej radość ze Zmartwychwstania.

Zwycięstwo – obecnie na co dzień karmimy się tym pojęciem, ponieważ trwa wojna, ale są też zwycięstwa innego rodzaju. Zwycięstwo ma przynajmniej dwa oblicza. Kiedy zwycięża zło i widzimy na co dzień obrazy tego zwycięstwa, które nas przerażają. Ale też niemałe dokonuje się zwycięstwo dobra i to nas podtrzymuje na duchu. To nas wprowadza w pewną przestrzeń nadziei. Tak bardzo byśmy pragnęli, by Chrystus dał nam zakosztować tego dobra wypływającego ze zwycięstwa, miłości, wiary, wzajemnego zaufania, jedności, tego wszystkiego, co jest opisane przez Ewangelię i czego doświadczyliśmy poprzez przykład samego Pana Jezusa. Zwykle tego rodzaju wydarzenia sprawiają, że otwierają się nasze serca i pragniemy tym wszystkim, co jest dobrego, podzielić się z innymi, a także przy tej okazji podziękować za wszelkie dobro, które przepływa z serca do serca.

Czerpiemy ze zwycięstwa Pana Jezusa, to jest nasza moc i nie pozostawiamy tej mocy tylko dla siebie. Staramy się służyć innym i to jest właśnie ten czas i ta przestrzeń: chciałbym wszystkim tutaj obecnym, którzy na różny sposób i z różną intensywnością, ale zawsze wielką, starają się służyć sprawie ogólniejszej – myślę o diecezji, ale także w bezpośrednich relacjach między sobą i poprzez służbę urzędu, bardzo wielu ludziom. Pragnę, aby każdy z nas cieszył się taką prawdziwą, niezmąconą radością Zmartwychwstania Pana Jezusa i żeby przyczyniał się do zwycięstwa dobra nad złem.

Spotkaniu towarzyszyło tradycyjne dzielenie się jajkiem i życzenia.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży