Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Spotkanie dla księży zainteresowanych skautingiem

Spotkanie dla księży zainteresowanych skautingiem


Czcigodni Księża,

zapraszamy na spotkanie kapłanów związanych ze skautingiem lub chcących nawiązać taką współpracę. Spotkanie odbędzie się w środę 28 września o godzinie 19:30 w sali duszpasterstwa młodzieży (ul. Floriańska 3).
W planie wspólne nieszpory, dzielenie dotychczasowym doświadczeniem pracy z harcerzami i plany na najbliższy rok i ewentualną współpracę.

Telefon do kontaktu – ks. Filip Zgódka – 781 705 975

ks. Filip Zgódka
diecezjalny duszpasterz harcerzy

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży