Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Spotkania opłatkowe 2022

Spotkania opłatkowe 2022

Służba zdrowia, siostry zakonne i przedstawiciele szkół. W tym tygodniu biskup Romuald Kamiński podczas spotkań opłatkowych spotykał się z różnymi grupami, aby w radosnym oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia złożyć wzajemne życzenia.

W spotkaniu opłatkowym z pracownikami systemu ochrony zdrowia uczestniczyły różne grupy zawodów medycznych oraz przedstawiciele urzędów: minister zdrowia Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak, Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec oraz prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas. Podczas spotkania koncert kolęd zaśpiewał Chór Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

fot. Jakub Troszyński


Spotkanie opłatkowe z przedstawicielkami żeńskich zgromadzeń zakonnych z terenu naszej diecezji rozpoczęło się od Mszy Świętej, której przewodniczył biskup Romuald Kamiński, koncelebrowali – ksiądz Jerzy Gołębiewski, wikariusz biskupi ds. sakramentalnych, Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, oraz ksiądz Grzegorz Zagórowski, ojciec duchowny diecezjalnego seminarium. Po Eucharystii odbyło się składanie życzeń oraz wspólne kolędowanie.

fot. Jakub Troszyński


Podczas spotkania przedświątecznego z dyrektorami i przedstawicielami szkół wystąpiły dzieci z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Elżbietanek nr 2 w Otwocku. W imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty życzenia składała dyrektor Wydział Kształcenia Ogólnego Krystyna Mucha.

fot. Jakub Troszyński

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży