Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Rola i zadania rad parafialnych w naszych wspólnotach – Spotkanie Parafialnych Zespołów Synodalnych

Rola i zadania rad parafialnych w naszych wspólnotach – Spotkanie Parafialnych Zespołów Synodalnych

Odbyło się trzecie spotkanie Parafialnych Zespołów Synodalnych. Dyskutowano o roli, zadaniach i zasadach funkcjonowania Rad Parafialnych.

Bp Jacek Grzybowski rozpoczął spotkanie modlitwą w intencji Synodu o synodalności. Biskup pomocniczy diecezji przestrzegał przed pochopną oceną prac synodalnych, cytując fragment listu sekretarza Generalnego Synodu kard. Mario Grecha do biskupów, który napisał, że „są bowiem tacy, którzy zakładają, że już wiedzą, jakie będą wnioski Zgromadzenia Synodalnego. Inni chcieliby narzucić Synodowi porządek obrad, z zamiarem kierowania dyskusją i wpływania na jej wyniki”. Spotkanie służyło przedstawieniu pomysłów, które pomogą uaktualnić Statut Parafialnych Rad Duszpasterskich Diecezji Warszawsko-Praskiej. 

Liderzy Zespołów Synodalnych wyślą zebrane wnioski do członka Diecezjalnego Zespołu Synodalnego Ewy Grąbczewskiej. Następnie statut z naniesionymi poprawkami zostanie przekazany do konsultacji księżom

– wyjaśnił bp Grzybowski.

Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na małe grupki, w których dyskutowali o kondycji rad parafialnych w diecezji warszawsko-praskiej. Po debacie liderzy grup zaprezentowali wnioski końcowe. Mówiono o wprowadzeniu obowiązku stworzenia w każdej parafii Rady Parafialnej. Kadencja Rady w przypadku zmiany proboszcza miałaby nie wygasać jak obecnie a funkcjonować przez okres przejściowy. Zaproponowano wpisanie w Statucie Parafialnych Rad Duszpasterskich praw i obowiązków członka Rady Parafialnej. Postulowano większą decyzyjność Rady w sprawach administracyjnych, aby księża mieli więcej czasu na kwestie duchowe. Wyakcentowano potrzebę obligatoryjnego powoływania młodych ludzi do Rad Parafialnych.

Na spotkanie zostali zaproszeni także proboszcz parafii Najczystszego Serca Maryi w Warszawie ks. Krzysztof Ukleja wraz z radnymi parafii Ewą Olszewską i Adamem Polkowskim, którzy zaprezentowali wzorcowy model działania Rady Parafialnej. – Strukturę Rady w mojej parafii tworzą przedstawiciele wspólnot, wikariuszy, sióstr zakonnych oraz wiernych niezrzeszonych – opisywał ks. Ukleja.

Z kolei radna Ewa Olszewska, przyznała, że w pracach Rady Parafialnej niezbędny jest dialog a czasami konstruktywna krytyka. – Świeccy posiadają umiejętności z różnych dziedzin wiedzy, które są cenne dla parafii – tłumaczyła Olszewska. Adam Polkowski dodał, że parafianie często nie muszą czekać, aż zbierze się Rada Parafialna, ponieważ proboszcz stwarza możliwości, żeby wierni wcielali pomysły z pomocą wikariuszy.

Na zakończenie ks. Rafał Jabłkowski zreferował przebieg warsztatów synodalnych w Rzymie: „Posługa sprawiedliwości w aktywności synodalnej Kościoła” oraz obrady Synodu o Synodalności w Pradze.

Źródło: Tygodnik Idziemy, opr. BP DW-P

fot. Marcin Tafejko

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży