Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Rekrutacja do seminarium – propozycja ogłoszenia parafialnego

Rekrutacja do seminarium – propozycja ogłoszenia parafialnego


W trosce o nowe powołania kapłańskie zachęcamy Wielebnych Księży Proboszczów, aby włączyli poniższą treść do ogłoszeń parafialnych w poszczególne niedziele miesiąca czerwca.


TREŚĆ OGŁOSZENIA: „Jako wspólnota przełożonych i kleryków WSD DWP pragniemy skierować słowa zachęty i odwagi do młodych mężczyzn, którzy słyszą głos powołania kapłańskiego. Wierzymy, że Chrystus Pan także i dziś woła do serc wielu z Was i pragnie Was zaprosić do przygody oddania Mu swojego życia na służbę Kościoła i drugiego człowieka. Seminarium naszej Diecezji stoi przed Wami otworem, aby pomóc w rozpoznaniu powołania i właściwego go kształtowania. Każdego młodego mężczyznę doświadczającego wołania Pana Jezusa: „Pójdź za Mną” – zapraszamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji do WSD DWP w Warszawie Tarchominie. Warunki te dostępne są na stronie internetowej seminarium oraz naszej diecezji”. 

Jednocześnie wszystkim księżom, siostrom zakonnym i wiernym świeckim wyrażamy wdzięczność za modlitwy w intencji powołań i wsparcie naszego domu formacyjnego.

Z modlitwą

Wspólnota seminaryjna

Prosimy również księży o umieszczenie plakatów z rekrutacją w gablotach parafialnych oraz załączenie informacji o seminarium na stronach internetowych zarządzanych przez Czcigodnych Księży.

Z wdzięcznością

+ Jacek Grzybowski
wikariusz generalny

Przełożeni seminarium

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży