Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Projekt „Niezastąpieni Rodziny Zastępcze”

Projekt „Niezastąpieni Rodziny Zastępcze”

Przedstawiamy nową inicjatywę „Niezastąpieni Rodziny Zastępcze”, która zachęca do otworzenia swoich serc na potrzeby dzieci. To inicjatywa, która chce przybliżać temat rodzicielstwa zastępczego.

Ich misją jest znaleźć pośród chrześcijan osoby, które będą gotowe stworzyć rodziny zastępcze dla dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinach biologicznych, przez co przebywają w placówkach opiekuńczych i domach dziecka.

Swoje działania kierują oni do małżeństw, jaki do osób stanu wolnego, które gotowe są przyjąć do swojej rodziny dzieci i dać im wsparcie, akceptację, uwagę, bezpieczeństwo, zasady i chrześcijańskie wartości.

„Niezastąpieni” to społeczność rodzin zastępczych, ich przyjaciół, wspólnot chrześcijańskich i osób, które w różnej formie chcą się włączyć w pomoc dzieciom.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o „Niezastąpieni Rodziny Zastępcze”

Projekt został zainicjowany przez Apostolski Ruch Wiary i Fundację „Edukacja z Wartościami”.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży