Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Nowy adres mailowy Wydziału Nauki Katolickiej

Nowy adres mailowy Wydziału Nauki Katolickiej


Wydział Nauki Katolickiej Kurii Warszawsko-Praskiej informuje, że nastąpiła zmiana adresu poczty elektronicznej wydziału.

Nowy adres e-mail: [email protected]

Pozostałe dane kontaktowe, w tym numery telefoniczne do wydziału, pozostają bez zmian.

Wydział Nauki Katolickiej

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży