Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Nowe władze Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej

Nowe władze Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej

Biskup Warszawsko-Praski Romuald Kamiński mianował nowe władze Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Rektorem został ks. dr Tomasz Sztajerwald, prefektem ksiądz Konrad Biskup, prefektem-moderatorem roku propedeutycznego ksiądz Dariusz Rosłon. Jednocześnie biskup Romuald Kamiński dziękował za lata gorliwej pracy poprzednim władzom: rektorowi – ks. prof. Krzysztofowi Warchałowskiemu oraz wicerektorowi – ks. Sławomirowi Kielczykowi.

W miarę spokojnie przyjąłem tę informację od księdza biskupa z tego powodu, że pracując ostatnie 12 lat w seminarium, to miejsce jest mi znane, znani są ludzie, specyfika pracy w tym miejscu. Wydaję mi, że to bardzo ułatwia wejście w taką rolę. Jednocześnie jestem świadom odpowiedzialności, która ciąży na tej nowej funkcji. Inaczej pracuje się będąc prefektem, inaczej rektorem. Zatem do tego spokoju dołącza się świadomość odpowiedzialności za to wszystko, co jest przede mną i za to, że od tych decyzji, które będziemy podejmować razem z zespołem formacyjnym będzie zależało to, jakich księży będziemy mieli za kilka lat w diecezji

– powiedział po ogłoszeniu nominacji ksiądz Tomasz Sztajerwald.

Nowy rektor mówił również o czekających nowe władze Seminarium wyzwaniach.

Na teraz pewnym wyzwaniem jest dla nas, już częściowo podjętym i rozwiązanym, organizacja pierwszego roku propedeutycznego. W ostatnich latach to wszystko toczyło się w Urlach pod Wyszkowem, a od zeszłego roku klerycy pierwszego roku formują się oddzielnie w drugiej części budynku. Wiadomo, że po tym roku pracy mamy pewne przemyślenia. Chcemy włączyć pewne nowe elementy po to, żeby ta formacja mogła przebiegać jeszcze lepiej.

To co wiąże się ogólnie z seminarium, z całością wspólnoty seminaryjnej, na co warto położyć pewien akcent pracy z alumnami, to żeby seminarium pomogło wszystkim księżom zbudować takie podstawy zrębów tożsamości kapłańskiej. Ona będzie później rozwijała się podczas kolejnych lat pracy w diecezji, ale dobrze by było, żeby już tutaj każdy nabył tego, co jest pewnym fundamentem. Mam tu na myśli to, co jest związane z rozwojem duchowości, żeby ktoś, kto wychodzi z seminarium był kapłanem, który przede wszystkim stara się swoje życie i życie innych nakierować na Pana Boga. Odnoszę się tu trochę do słów Benedykta XVI wypowiedzianych do kapłanów podczas wizyty w Polsce w archikatedrze warszawskiej, kiedy podkreślał to, że kapłan ma być specjalistą od duchowości. Ludzie często szukają przede wszystkim kogoś, kto pomoże im w tym odkryciu Pana Boga i dążeniu do niego. Drugą rzeczą, która wydaję mi się jest bardzo istotna to, żeby wyrobić w każdym absolwencie seminarium świadomość, że powinniśmy nieustannie dbać o swoją autoformację, na którą składa się wiele rzeczy. Przede wszystkim kwestia tego, co wiąże się z formacją intelektualną, nieustannie się rozwijać, żebyśmy mogli odpowiadać na to, co dzieje się w świecie dzisiejszym. W dobrym tego słowa znaczeniu elastyczność, powodującą, że będziemy potrafili rozpoznawać znaki czasu i adekwatnie do nich reagować, aby pomagać ludziom doprowadzać ich do Pana Boga. Dobrze by było, żeby seminarium było miejscem, w którym każdy będzie mógł kształtować swojego ducha, intelekt i swój charakter, co jest podstawą i może pomóc w tym, aby później odnaleźć się w tych warunkach, w których będziemy pracować.

Ksiądz Konrad Biskup – nowy prefekt – był dotychczas wikariuszem parafii katedralnej, pełnił również funkcję ceremoniarza diecezjalnego. Ksiądz Dariusz Rosłon – nowy prefekt-moderator roku propedeutycznego – do tej pory był wikariuszem w parafii MB Nieustającej Pomocy na Saskiej Kępie.

Krótki biogram nowego rektora, księdza Tomasza Sztajerwalda znajduje się poniżej:

Pochodzi z parafii św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce. Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 2004 r. Absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych UW (1999). Po studiach teologicznych w Seminarium (magisterium z teologii duchowości, 2004 r.) skierowany na studia z psychologii na UKSW, zakończone uzyskaniem tytułu magistra z zakresu psychologii klinicznej w roku 2011. Absolwent Studium Psychoterapii SPCh w Warszawie (2013). W roku 2020 uzyskał tytuł doktora psychologii UKSW.

W Seminarium pełnił funkcję prefekta oraz od roku akademickiego 2020-21 moderatora roku propedeutycznego. Przed objęciem urzędu Prefekta posługiwał w parafiach Przemienienia Pańskiego w Radzyminie, MB Królowej Męczenników na Grochowie oraz w parafii Narodzenia Pańskiego na warszawskim Witolinie. Jest wykładowcą psychologii ogólnej, rozwojowej, osobowości i psychologii uzależnień behawioralnych. Współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej “Bednarska” w Warszawie oraz OAT w Zakroczymiu.

Formalnie nowe władze Seminarium zaczną sprawować funkcje 1 lipca br.

fot. Karolina Błażejczyk

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży