Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Nowa Rada Prowincjalna Prowincji Chrystusa Króla Księży i Braci Pallotynów

Nowa Rada Prowincjalna Prowincji Chrystusa Króla Księży i Braci Pallotynów

Pragnę poinformować, iż Rada Generalna zatwierdzała wybór Rady Prowincjalnej na kadencję 2023-2026 w następującym składzie:

Ks. Grzegorz Kurp SAC – Pierwszy Radca Prowincjalny

Ks. Józef Ciupak SAC – Radca Prowincjalny

Ks. Mirosław Mejzner SAC – Radca Prowincjalny

Ks. Mariusz Małkiewicz SAC – Radca Prowincjalny

Księżom radcom życzymy Bożego błogosławieństwa oraz darów Ducha Świętego.

ks. Waldemar Pawlik SAC
Przełożony Prowincjaln
y


Ks. dr Grzegorz Kurp SAC (ur. 1984) Święcenia kapłańskie przyjął w 2010 r. W upływającej kadencji Zarządu Prowincjalnego pełni funkcję Radcy Prowincjalnego, Sekretarza Prowincjalnego oraz Rzecznika prasowego Prowincji. Ks. Grzegorz jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Studiował w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Wykładowca filozofii WSD w Ołtarzewie. Mieszka w Warszawie.

Ks. dr Józef Ciupak SAC (ur. 1954) święcenia kapłańskie przyjął w 1980 r. W upływającej kadencji Zarządu pełnił funkcję Radcy Prowincjalnego oraz Delegata Przełożonego Prowincjalnego ds. ochrony dzieci i młodzieży. Ks. Józef jest doktorem prawa kanonicznego.  Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wykładowca prawa kanonicznego w WSD w Ołtarzewie. Mieszka w Warszawie.

Ks. dr Mariusz Małkiewicz SAC (ur. 1972) święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r. Ks. Mariusz jest rektorem pallotyńskiego domu w Konstancinie-Jeziornie (Centrum Animacji Misyjnej), od października 2022 r. pełni obowiązki Administratora prowincjalnego. Studiował na liturgikę w Papieskim Ateneum Anselmianium w Rzymie. Mieszka w Konstancinie-Jeziornie.

Ks. prof. UKSW dr hab. Mirosław Mejzner SAC (ur. 1972) święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r. od 2017 r. jest rektorem WSD pallotynów w Ołtarzewie. W upływającej kadencji Zarządu pełnił funkcję Radcy Prowincjalnego. Ks. Mirosław jest doktorem habilitowanym nauk teologicznych, studiował w Papieskim Instytucie Augustianum w Rzymie (patrologia). Jest wykładowcą na Wydziale Teologicznym UKSW. Mieszka w Ołtarzewie.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży