Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 2022

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 2022

Msza Święta z procesją rezurekcyjną rozpoczęła Poranek Wielkanocny w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku. Liturgii przewodniczył biskup Romuald Kamiński.


– W dzisiejszej liturgii słowa czytamy relacje pierwszych świadków, którzy uwierzyli w Zmartwychwstanie – mówił w homilii biskup warszawsko-praski.

Święty Jan Apostoł, który także zalicza się do tych świadków w swoim zapisie Ewangelii wymienia najpierw Marię Magdalenę. Od niej – Piotr i Jan – otrzymali wieść o odsuniętym kamieniu i pustym grobie. Jan zobaczywszy rzeczywistość pustego grobu uwierzył. Jak sam stwierdza: „Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych”.

Zatrzymajmy się chwilę przy pierwszej zwiastunce – Marii Magdalenie. Spotkała w swoim życiu Jezusa, który okazał jej miłosierdzie. Odpuścił jej grzechy, ale także zrehabilitował ją w oczach ludzi. To sprawiło, że zapragnęła całe swoje życie poświęcić Jezusowi. […] Jakaż wielka spotkała ją za to nagroda. Przed wszystkimi wielkimi tego świata mogła obwieścić najważniejszą sprawę. Jezus żyje, zmartwychwstał. Wielka to dla nas nauka. Doprowadzić bliźniego do Boga poprzez doprowadzenie do wiary, poprzez ustrzeżenie przed złem, poprzez nawrócenie ze złej drogi itp. to wielka łaska, tak dla osoby obdarowanej, jak i dla nas. Chrystus jest bardzo hojny w obdarowywaniu tych, którzy troszczą się o zbawienie innych.

– Dzięki Zmartwychwstaniu nasze życie się przemienia.

Zmartwychwstanie Pana Jezusa sprawiło, że życie nabrało ponownie właściwego sensu. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, wszystko zamknęło by się wraz ze śmiercią. Jakiż sens wiary, wysiłku, czynienia dobra, patrzenia w przyszłość. Tak też poucza nas św. Paweł Apostoł w I Liście do Koryntian, kiedy wypowiada takie oto pytanie: „A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara.  Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa”.

Powiada tenże sam Apostoł w dzisiaj czytanym fragmencie Listu do Kolosan, aby nasze dążenia były ukierunkowane ku górze, czyli ku Bogu i Jego Królestwu. Niech nas nie zwodzi ułuda tego co doczesne. Bardzo często dajemy się wplątać w te doczesne ułudy i to nas dużo kosztuje i bardzo boleśnie. Dopiero kiedy przyjdzie pragnienie poprawy i ponownego wejścia na drogę wiodąca do Boga, to widzimy, jakie to było niedorzeczne. Dobrze byłoby, gdyby tych chwil, tego co doczesne, marne, było jak najmniej albo w ogóle. Uwierzyć Panu Jezusowi i trwać w tej wierze to zapewne nie są proste sprawy, ale jednocześnie to wielka łaska za którą każdego dnia winniśmy dziękować.

– W tym roku obchodom Świąt Zmartwychwstania Pańskiego towarzyszą szczególne okoliczności związane z trwającą wojną w Ukrainie – podkreślił biskup Romuald Kamiński.

W tym osobliwym czasie, kiedy wszystkie nasze plany życiowe zostały zakwestionowane, cały świat musi dokonać poważnej refleksji, aby odnaleźć właściwe drogi codziennego życia, współistnienia z innymi narodami, uszanowania praw ludzi.

Mówimy o potrzebie nawrócenia i, jeśli można użyć takiego sformułowania, to o zasięgu globalnym. […]

Często dzisiaj można usłyszeć to powiedzenie: „Po ustaniu pandemii i wojny na Ukrainie świat nie będzie już taki sam”. Mówiąc to, myślimy, że jeśli chodzi o zmianę, to wyobrażamy sobie, że na lepsze. Chrześcijanie wiedzą, ze Jezus jest zawsze z nami, w tym trudnym doświadczeniu także, a może szczególnie jest blisko. Tylko On mocą swojej miłości przywróci nam radość i pokój serc. Jezus przychodzi do nas, aby na nowo nam przypomnieć, że za cenę swojej śmierci ofiarował nam życie wieczne, abyśmy się nie bali tego doczesnego.

– Niech te Święta będą czasem ufności Bogu – życzył na zakończenie homilii biskup diecezji warszawsko-praskiej.

Niech te dni, w których boimy się o życie nasze i naszych bliskich, rozbłysną ufnością. Potrzebna nam bardzo tego dziecięcego zaufania. Akt tej ufności wyrażamy, kiedy w Koronce do Miłosierdzia Bożego mówimy: “Jezu, ufam Tobie!”.[…]

Św. Jan Paweł II w Orędziu na Wielkanoc 1979 roku podzielił się z nami takim przemyśleniem: „Zmartwychwstały nie oddala się od nas. Zmartwychwstały powraca do nas. […] On idzie wszędzie tam, gdzie oczekuje Go więcej ludzi, gdzie jest większy smutek i trwoga, gdzie są większe nieszczęścia i łzy. Idzie, aby światłem zmartwychwstania opromienić to wszystko, co podlega ciemnościom grzechu i śmierci”.

Chrystus prowadzi nas ku zwycięstwu w kategoriach: miłości, dobroci, piękna duchowego, wiary, służby, poszanowania godności człowieka.

Podczas liturgii śpiewał Konkatedralny Chór Kamionek pod dyrekcją Jolanty Janczuk-Tyszkiewicz.

Retransmisja uroczystości:

fot. Karolina Błażejczyk

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży