Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Msza Wieczerzy Pańskiej 2024

Msza Wieczerzy Pańskiej 2024

Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęły się najważniejsze wydarzenia w roku liturgicznym. Wieczornej Mszy Świętej w parafii Najczystszego Serca Maryi w Warszawie przewodniczył biskup Romuald Kamiński. W katedrze warszawsko-praskiej modlił się biskup pomocniczy naszej diecezji Jacek Grzybowski.

Biskup Kamiński mówił, że Bóg daje nam Sakramenty, by pomagały nam wychodzić z niewoli duchowej:

My idziemy drogą, ale jesteśmy co i raz w niewoli duchowej. I nam również przygotował Bóg przez Jezusa Chrystusa tę ucztę, dzięki której możemy się posilać, aby wychodzić za każdym razem z owej niewoli duchowej i stawać się silniejszymi. Po to, aby przezwyciężać wszelkie przeciwności w drodze do Nieba, przygotował nam Bóg sakramenty.  

PEŁNA HOMILIA:


Biskup Jacek Grzybowski prosił o modlitwę za kapłanów. Przypomniał, że sakrament Eucharystii jest nierozerwalnie związany z sakramentem kapłaństwa:

Tajemnica Eucharystii nierozerwalnie związana jest z tajemnicą kapłaństwa. Te dwa sakramenty od siebie zależą. Jeśli nie ma kapłanów, nie ma i nie będzie Eucharystii. Jeśli nie ma Eucharystii, nie będzie ostatecznie kapłaństwa. Spróbujmy dzisiaj po pierwsze wyrazić ogromne dziękczynienie za to, że dzięki rodzicom chrzestnym, nauczycielom, katechetom, przyjaciołom, tym, którzy nas kochali, otrzymaliśmy dar wiary. Czasem może nastąpiło to powoli, dojrzewaliśmy do tego, do zrozumienia, do przyjęcia tego daru. Warto za to podziękować. Po drugie, że dzięki tej wierze niektórzy mężczyźni podejmują trud przygotowania, a potem z pokorą przyjęcia sakramentu kapłaństwa, aby realizować dar Eucharystii, spowiedzi, ofiarowania ludowi Bożemu widzialnych znaków niewidzialnej łaski. I po trzecie, spróbujmy z głęboką pobożnością modlić się, abyśmy nigdy nie byli świadkami tego, iż będziemy głodni Eucharystii, ponieważ Jej nie będzie w tym świecie, w którym żyjemy, przez brak kapłanów.

Podczas liturgii celebrowano obrzęd Mandatum. W symbolicznym geście, na pamiątkę przykładu, który dał Pan Jezus, biskupi obmyli nogi dwunastu mężczyznom.

Mszę Świętą ubogacił śpiew chóru Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej.

fot. Karolina Błażejczyk

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży