Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Msza Święta Krzyżma 2021

Msza Święta Krzyżma 2021

W Wielki Czwartek o godz. 10:00 w Katedrze Warszawsko-Praskiej sprawowana była Msza Krzyżma. Eucharystię koncelebrowali bp Romuald Kamiński, bp Jacek Grzybowski oraz przedstawiciele prezbiteratu warszawsko-praskiego. Ze względu na sytuację epidemiczną pozostali kapłani zaproszeni byli do modlitewnej łączności za pośrednictwem diecezjalnych mediów.

Na początku Mszy Świętej Bp Romuald Kamiński przypomniał o duchowej łączności zgromadzonych w Katedrze kapłanów ze wszystkimi księżmi z diecezji warszawsko-praskiej – posługującymi na misjach w odległych krajach, przebywającymi w domach księży emerytów, posługującymi w parafiach naszej diecezji, a szczególnie z przechodzącymi przez trudny czas choroby – przebywającymi w izolacji oraz szpitalach.

W homilii ordynariusz warszawsko-praski zwrócił uwagę na rolę modlitwy w życiu kapłana. To ona daje siłę do realizowania powołania:

Jest rzeczą oczywistą, że kapłan powinien trwać na modlitwie, aby mógł cieszyć się kapłaństwem i mieć siłę kochać ludzi, mimo że nie ma czasem odwzajemnienia.

Duchowny przywołał również słowa św. Jana Pawła II:

Modlitwa wyznacza istotny styl życia kapłańskiego. Modlitwa pozwala nam stale się nawracać, trwać w stanie nieustannego dążenia do Boga, które jest nieodzowne, jeśli mamy innych do Niego prowadzić.

Bardzo ważne we wspólnocie kapłańskiej jest wzajemne wspieranie się – w wymiarze modlitwy, ale i ludzkiego zainteresowania drugim człowiekiem.

Zadbajmy o to, aby było więcej modlitwy jeden za drugiego, prawdziwie braterskiego zainteresowania konfratrem, spotkań modlitewnych – w gronie kapłańskim i z biskupem. W parafiach gdzie pracuje kilku kapłanów stwórzmy warunki na wzór rodzinny z uwzględnieniem ważnej roli posiłku przy wspólnym stole. Kapłan o mocnej wierze i pokoju serca, łagodnym obliczu i wyrozumiały, gotowy towarzyszyć ludziom w ich drodze do nieba i stale dostępny, wspomagający i dający innym sposobność do służby w Kościele jest dzisiaj najbardziej potrzebny.

Podczas Eucharystii zostało konsekrowane krzyżmo oraz pobłogosławione oleje katechumenów oraz chorych, a kapłani odnowili swoje przyrzeczenia.

fot. Karolina Błażejczyk

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży