Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Materiały dla rodzin w ramach programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2022/2023

Materiały dla rodzin w ramach programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2022/2023


27 listopada 2022 roku w Kościele rozpoczyna się nowy rok duszpasterski pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, który kończy się w niedzielę Chrystusa Króla 26 listopada 2023 r. Tematem przewodnim tego roku jest refleksja nad Kościołem, jego misją oraz umocnienie wiary w Kościół jako wspólnotę wierzących kroczących razem do domu Ojca.

Materiały dla rodzin programu duszpasterskiego przeznaczone są do indywidualnej formacji świeckich i są praktyczną realizacją programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce.

To cenna propozycja dla rodziców, którzy chcieliby swoje dzieci wprowadzić do Kościoła, a czasem brakuje pomysłów jak to zrobić. Katechezy przybliżają tematykę Kościoła, a jednocześnie ich formuła ma prowadzić do umacniania więzi małżeńskich i rodzinnych.

Rozważania zostały przygotowane na poszczególne niedziele w ciągu całego roku. Każdy miesiąc posiada swoje hasło przewodnie, zaś materiały na poszczególnie tygodnie są rozwinięciem tego tematu. Każdy moduł składa się z 3 części: wprowadzenia – najczęściej jest to nauczanie Kościoła na dany temat; „do refleksji” – rozważania pogłębiające nauczanie Kościoła z odniesieniem do życia rodzinnego oraz „zadanie” –  konkretna propozycja działań.

ks. Robert Wielądek
dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin


GRUDZIEŃ 2022 – Po co Kościół? STYCZEŃ 2023 – Budowanie KościołaLUTY 2023 – Potrzeba wiary w KościółMARZEC 2023 – Kontemplować miłość PanaKWIECIEŃ 2023 – Rodzina PaschalnaMAJ 2023 – Rodzina żyje w mocy Bożego DuchaCZERWIEC 2023 – Przeżywać przymierze z PanemLIPIEC 2023 – Pamiętaj, abyś Dzień Święty święciłSIERPIEŃ 2023 – Zbudowani na fundamencie ApostołówWRZESIEŃ 2023 – Apostolat i realizacja misji KościołaPAŹDZIERNIK 2023 – Rodzina otwarta na bogactwo życia KościołaLISTOPAD 2023 – Idziemy do Domu OjcaZespół redakcyjny: koordynator Ewa Porada, Amelia i Dominik Golemowie, Monika i Marcin Gomułka, Helena i Marian Matys, Urszula i Jerzy Smok, Aleksandra i Marek Walkowicz

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży