Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Komunikat ws. Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 2021

Komunikat ws. Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 2021

Warszawa, dn. 18 maja 2021 r.

KOMUNIKAT W SPRAWIE
UROCZYSTOŚCI NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
W ROKU 2021

1. Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, tegoroczną Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, należy zorganizować w parafiach w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami sanitarnymi przy zachowaniu zalecanych zasad bezpieczeństwa.

2. W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 861) czytamy:

10. Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:

1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.

3. W związku z powyższym, roztropnej decyzji Księdza Proboszcza pozostawia się kwestię organizacji procesji Bożego Ciała. Ewentualną organizację procesji poza terenem przykościelnym należy uzgodnić z odpowiednimi władzami (wskazane jest skonsultowanie tej sprawy ze służbami sanitarnymi sprawującymi nadzór nad obszarem parafii).

4. W miastach, w których był zwyczaj organizowania przez kilka parafii wspólnej procesji Bożego Ciała, w tym roku każda parafia zorganizuje procesję we własnym zakresie.

5. W przypadku opublikowania nowych decyzji odpowiednich władz państwowych lub sanitarnych, przekażemy niezwłocznie informację Księżom Proboszczom.

+ Jacek Grzybowski
Wikariusz Generalny

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży