Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Inauguracja roku akademickiego 2022/23 w seminarium

Inauguracja roku akademickiego 2022/23 w seminarium

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej uroczyście zainaugurowało rok akademicki 2022/2023. W wydarzeniu wziął udział biskup Romuald Kamiński. W obecności pasterza diecezji ślubowanie złożyło siedmiu alumnów, którzy rozpoczynają rok propedeutyczny.


Inauguracja tradycyjnie rozpoczęła się od Mszy Świętej w kaplicy seminaryjnej.

W homilii biskup Romuald Kamiński zaapelował do kleryków, aby starali się utrzymywać bliską relację z Panem Jezusem i czerpać z niej siłę.

Zdajemy sobie sprawę, że człowiek gdyby tylko polegał na swoich możliwościach, to daleko by tej drogi nie zakosztował. Ten koniec byłby bardzo wcześnie, poległby. A jednak dokonują się rzeczy wielkie, dlatego, że ufamy mocy Bożej. Jesteśmy świadomi, tak jak mówi Pan Jezus, żebyśmy byli tym świeżym pędem w tym wielkim krzewie. Wtedy mamy moc z korzeni tego krzewu. Jesteśmy piękni i owocujący jednocześnie. Są wśród nas nasi najmłodsi koledzy. I niech też słyszą od samego początku, że do wielkich rzeczy Pan powołuje i nie trzeba mieć lęków w sercu. Trzeba tylko prosić Pana Jezusa, aby dał silną wiarę. On nie jest skąpcem, daje. Byleby tylko serce mieć otwarte, szczerą chęć i wolę. A praca, posługa, żniwowanie jest ogromne. To powinno nas interesować i zachęcać, by napełniać nas taką wielką radością, mobilizującą, że oto potrzebni jesteśmy. Po prostu potrzebni jesteśmy. Jedni kończą już czas formacji, inni zaczynają, ale tak naprawdę to wszyscy powinniśmy trwać w tym czasie formacji, bo nigdy nie możemy powiedzieć, że oto już jesteśmy uformowani, doskonali, mocni, wszystko rozumiemy, wszystko wiemy, jesteśmy do dyspozycji.

Biskup diecezji przywołał także postać św. Faustyny, której wspomnienie obchodziliśmy w dniu inauguracji, 5 października.

Siostra Faustyna powie zobaczcie: jaki Bóg jest mądry. Przecież w ten sposób byłam trochę jakby ociosana, ciągle sprowadzana do tego, żeby walczyć. Bo gdyby wszystko tak się układało jak na autostradzie, to by nie odkryła tego, co gdzieś bardzo głęboko w niej istniało. Wszystko to się dzieje tutaj, w seminarium, powinno się dziać. Trzeba z tego skorzystać. I nie patrzeć, co się dzieje, i bliżej, i dalej, i w całym świecie. Nie trzeba. Nas powinno interesować to, co się dzieje między mną a Bogiem. W taki sposób, żebym stąd wyszedł, nie tylko w takim stanie, ale potem umacniał siebie ze względu na moich braci i na moje siostry, do których mnie Pan posyła, aby im głosił Dobrą Nowinę. I choćby wszyscy zwątpili, choćby wszyscy zwątpili, to nie ma dla mnie usprawiedliwienia, bo to byłoby śmieszne. On jest wzorem – Pan Bóg. Ile razy słyszymy przychodzi ktoś: jestem zmęczony kapłaństwem. Nie widzę tu dla siebie miejsca. Wszyscy mnie zawiedli. Na litość boską, co znaczy, że wszyscy cię zawiedli? To wedle jakiego wzoru się formujesz bracie i do kogo masz zmierzać? Jezus ciebie zawiódł? Czasami trzeba takie słowa wypowiedzieć, usłyszeć, żeby się nieco otrząsnąć. Spróbujmy coś z tego wprowadzić w nasze życie.

– Każdy nowy rok akademicki zobowiązuje nas, wykładowców, do tego, aby wydobywać to wszystko i zasiewać w umysłach tych, którzy są nam powierzani – mówił podczas dalszej części uroczystości ks. dr Tomasz Sztajerwald, rektor WSDDWP

Każdy nowy rok akademicki jest także zobowiązaniem do tego, aby każdy uczący się otwierał swój umysł na treści, jakimi może się wzbogacić, jakie mogą rozwinąć jeszcze bardziej nie tylko jego wiedzę, ale także jego człowieczeństwo. Przed nami nowy rok akademicki. Rozpoczyna go 7 alumnów roku propedeutycznego. Mamy nadzieję, że także i w tym roku uda nam się przeprowadzić wszystkie zamierzenia, które są wpisane na stałe w życie seminarium, ale także i te, które na ten rok zaplanowaliśmy. Wkraczamy w ten rok z nowymi siłami, z nową nadzieją, z nową ufnością. Życzę przy tej okazji wszystkim wykładowcom, formatorom i alumnom, sił i chęci do podjęcia tego wszystkiego, co czeka nas w tym nowym roku akademickim.

Wykład inauguracyjny „Powołanie w zderzeniu ze współczesnością” wygłosił ks. prof. dr hab. Marek Tatar z Katedry Teologii Duchowości UKSW.

Głos zabrał także pasterz diecezji warszawsko-praskiej biskup Romuald Kamiński, który zwracał się z apelem do alumnów seminarium o zachowanie oryginalności dzieci Bożych.

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, rektor Akademii Katolickiej w Warszawie, mówił o potrzebie posiadania drugiego indeksu – we własnym sercu.

Obecnie w seminarium diecezjalnym kształci się w sumie 38 kleryków.

fot. Karolina Błażejczyk

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży