Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Dyspensa od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych – piątek po Bożym Ciele

Dyspensa od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych – piątek po Bożym Ciele


Na podstawie kanonu 87 § 1, uwzględniając treść kanonu 1250-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego, mając na uwadze dobro duchowe wiernych diecezji warszawsko-praskiej, biskup Romuald Kamiński udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i od zachowania charakteru pokutnego dnia przypadającego w piątek, 9 czerwca 2023 roku. Z dyspensy mogą skorzystać diecezjanie oraz goście, którzy w tym dniu będą przebywali na terenie diecezji warszawsko-praskiej.

Osoby, które dobrowolnie pragną skorzystać z dyspensy, zobowiązane są zrealizować czyn pokutny o charakterze duchowym lub materialnym, ofiarowany w intencji chorych, ubogich, cierpiących lub uchodźców.

ks. Tomasz Kalinowski
Ceremoniarz diecezjalny

Uprzejmie prosi się o przekazanie powyższej informacji do wiadomości wiernych podczas Mszy Świętych, w niedzielę 4 czerwca.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży