Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Diecezjalna pielgrzymka na spotkanie “Together” – Zgromadzenie Ludu Bożego

Diecezjalna pielgrzymka na spotkanie “Together” – Zgromadzenie Ludu Bożego


Drodzy księża,
siostry zakonne,
drodzy diecezjanie,

w naszej diecezji zakończyła się Diecezjalna Pielgrzymka do Rzymu na ekumeniczne spotkanie Together – Zgromadzenie Ludu Bożego.  Z naszej diecezji wzięło w tym wydarzeniu 51 osób z 26 parafii naszej diecezji.

Pragnę wszystkim wyrazić wielką wdzięczność za podjęty trud i dane świadectwo wobec wielu chrześcijan z całej Europy zgromadzonych na pl. św. Piotra na Watykanie.

Błogosławiąc młodzież przez wyjazdem widziałem w nich radość i nadzieję na rozpoczynającą się przygodę ich życia. Patrząc na fotorelacje i słuchając świadectwa młodych, upewniam się, że nasza diecezjalna młodzież stanęła na wysokości zadania i pokazała nie tylko piękno wiary, ale utwierdziła w przekonaniu, że przyszłość Kościoła zależy od życia młodych.

Dziękuję wszystkim uczestnikom wyjazdu, szczególnie młodzieży, która godnie reprezentowała naszą diecezję i dała piękne świadectwo wiary. Droga młodzieży, bądźcie odważni  i dumni z wyznawanej wiary i miejcie odwagę świadczyć o niej swoim życiem.

Wyrazy mojego uznania kieruję do wszystkich sióstr zakonnych, które brały udział w pielgrzymce, za świadectwo wiary i towarzyszenie młodzieży na pielgrzymim szlaku.  

Z całego serca dziękuję wszystkim kapłanom, którzy zasiali dobre ziarno w sercach swojej młodzieży i dodali im odwali, aby uczestniczyli w tym szczególnym i historycznym wydarzeniu.

Bardzo dziękuje ks. Michałowi i ks. Rafałowi za podjęcie organizacji i przebiegu pielgrzymki do Rzymu.

Życzę Wam wszystkim, a szczególnie naszej diecezjalnej reprezentacji na spotkaniu Together, wielu łask Bożych, opieki świętych patronów, u których się modliliście: św. Jana Pawła II, św. Franciszka, św. Antoniego, bł. Carlo i odwagi do dania świadectwa, że Bóg jest czystą i doskonała Miłością.

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-PraskiRelacja ks. Rafała Jabłkowskiego i młodzieży – uczestników pielgrzymki

Ostatni dzień rozpoczęliśmy od modlitwy przy grobie św. Jana Pawła II w intencji diecezji warszawsko-praskiej. Modliliśmy się również z naszymi gospodarzami, kończąc pobyt uroczystą Mszą Świętą.


Trzeciego dnia od samego rana wyruszyliśmy na zwiedzanie Rzymu. Na Lateranie wzięliśmy udział w koncercie wraz z tysiącami młodych z całej Europy.

Wieczorem odbył się najważniejszy moment pielgrzymki – wspólne czuwanie Ojca Świętego Franciszka oraz ponad 10 000 osób na Placu św. Piotra. Wspólną modlitwę i wołanie o Ducha Świętego dla całego Kościoła dało nam poczucie powszechności Kościoła i jego misji.

Drugiego dnia pielgrzymki modliliśmy się przy relikwiach św. Franciszka z Asyżu, św. Klary i bł. Carlo Acutisa. Wysokie temperatury były nie tylko powietrzu, ale również w pielgrzymich sercach.

Fotorelacja z błogosławieństwa biskupa Romualda Kamińskiego i Mszy Świętej w Katedrze Warszawsko-Praskiej.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży