Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Dekret zatwierdzający nowe Statuty Parafialnych Rad Duszpasterskich i Parafialnych Rad Ekonomicznych

Dekret zatwierdzający nowe Statuty Parafialnych Rad Duszpasterskich i Parafialnych Rad Ekonomicznych


Warszawa, 25 marca 2024 r.

DEKRET  

Odpowiadając na dynamicznie zmieniające się okoliczności życia społecznego i kościelnego, jak również chcąc być wiernym Kodeksowi Prawa Kanonicznego (kan. 212 § 3, kan. 228 § 2, kan. 536, kan. 537) oraz zapisom I Synodu Diecezji Warszawsko-Praskiej (kan. 136) niniejszym zatwierdzam nowe Statuty Parafialnych Rad Duszpasterskich i Parafialnych Rad Ekonomicznych i postanawiam co następuje:

  1. Ustanawiam we wszystkich parafiach naszej diecezji Parafialne Rady Ekonomiczne (PRE) i Parafialne Rady Duszpasterskie (PRD), których statuty zostały w naszej diecezji  wypracowane przez kapłanów i świeckich w ramach szerokich konsultacji. Dokumenty te są owocem spotkań w ramach trwającego w Kościele Synodu o Synodalności. Zobowiązuję wszystkich proboszczów naszej diecezji do powołania Rad duszpasterskich i ekonomicznych w oparciu o nowo stworzone statuty.

  2. Wszystkie dotychczasowe rady duszpasterskie i ekonomiczne działające w parafiach naszej diecezji według wcześniejszych przepisów dnia 30 maja 2024 roku kończą swoją działalność. Napowołanie nowych rad duszpasterskich i ekonomicznych oraz przesłanie składu tych rad do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Warszawsko-Praskiej na adres: [email protected], księża Proboszczowie mają czas do 30 września 2024 roku.

  3. Zobowiązuję wszystkich proboszczów i administratorów parafii wraz z nowymi członkami Rad do odebrania dekretów uwierzytelniających nowe rady ekonomiczne i duszpasterskie 29 października 2024 roku, na Mszy świętej o godz. 18.00, która odbędzie się w Katedrze Warszawsko-Praskiej.

  4. We wszystkich parafiach należy do końca września 2024 roku dokonać wyboru i przeprowadzić uroczyste ślubowanie wszystkich członków powstałych Rad zgodnie w przepisami zawartymi w statutach.

Prosząc wszystkich kapłanów i wiernych o modlitwę w intencji naszego lokalnego Kościoła, zawierzam naszej Patronce – Matce Bożej Zwycięskiej – wszystkie duchowe i organizacyjne owoce nowo powstałych Rad Duszpasterskich i Ekonomicznych.

25 marca 2024 r., w 32. rocznicę erygowania Diecezji Warszawsko-Praskiej

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski


Pragnę jednocześnie z całego serca zaprosić wszystkich kapłanów, siostry zakonne i świeckich naszej diecezji na uroczyste podpisanie Statutów Parafialnych Rad Duszpasterskich i Ekonomicznych w naszej diecezji, w dniu 8 kwietnia 2024 r. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godz. 18.00 w Bazylice Katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika, ul. Floriańska 3, 03-707 Warszawa. Po Mszy Świętej agapa w podziemiach katedry.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży